Prva Parada ponosa održana u Sarajevu 2019. (Foto: Udar arhiva)
Prva Parada ponosa održana u Sarajevu 2019. (Foto: Udar arhiva)

LGBTQI osobe, i pored Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, su pravno diskriminisane, a u komentarima čitalaca na portalima i društvenim mrežama izložene jeziku mržnje što nekada rezultuje i otvorenim nasiljem. Kao, nažalost, i svaka druga manjinska zajednica u našoj zemlji – nisu ravnopravni pri zapošljavanju, stigmatizirani su i u privatnom i u javnom životu, posebno u zdravstvenom i obrazovnom sistemu u BiH. No, ono što je u BiH problematično su velike predrasude običnih ljudi prema ovoj populaciji. Značajan broj građana život, navike, ali i borbu za njihova ljudska prava, smatra društveno neprihvatljivim.

Ipak, u zadnje vrijeme vidljiv je napredak u javnoj sferi i određeno smanjenje stigmi. Tome je značajno zaslužan i dio medija koji je zadnjih 10-ak godina posvećivao veću pažnju borbi za jednakost ove populacije i vršio neku vrstu senzibilizacije javnog mnijenja. Važnost medija je velika, prije svega u informativnoj funkciji da i o ovim problemima, pa i dilemama, izvještavaju činjenično, ali je važan i takozvani aktivistički element, da se ukaže na pravne i ostale društvene nedorečenosti.

Stoga slušamo novi USAID-ov podcast “‘Bilješke s terena’: Prava LGBTIQ+ osoba”. Cijeli juni je u znaku prava seksualnih manjina, u Sarajevu će krajem mjeseca biti organizovana i Parada ponosa o čemu će mediji, nadamo se profesionalno, izvještavati. A u ovom audio prilogu, koji je napravila Rubina Čengić, je fokus je na pravnim pitanjima te je otvoreno i pitanje pojave neprihvatljivih terapija.