SOS Dječja sela BiH: U svim akcijama prioritet su najbolji interesi djeteta

752
Foto: SOS Dječija sela BiH

Predstavnici SOS Dječja sela BiH danas su na okruglom stolu prezentirali rezultate projekta „Glasovi mladih koji napuštaju brigu“ kroz dokumente „Analiza stanja i potreba mladih koji izlaze iz brige“ i „Pravni osnov i okvir za pokretanje kampanje javnog zagovaranja za unapređenje statusa i položaja djece i mladih koji napuštaju brigu“.

Na okruglom stolu su predstavnicima vlasti, kantonalnog centra i općinskih službi za socijalni rad, NVO sektora, prezentirane su prakse i  zakonski okviri koji postoje u BiH a koji tretiraju oblast zaštite djece bez roditeljskog staranja te mladih.

Rečeno je da dokumenti predstavljaju značajan iskorak u razumijevanju potreba i problema, te očekivanja mladih koja imaju pri osamostaljivanju, potom informiranost o temeljnim ljudskim pravima, njihova potreba za institucionalnom podrškom, te socijalna prihvaćenost, odnosno stereotipi i predrasude sa kojima se u svojim sredinama susreću mladi koji izlaze iz brige.

Cilj projekta SOS Dječija sela BiH je da podrži socijalnu inkluziju mladih kroz njihovo osnaživanje i osposobljavanje za zagovaranje posredstvom mreže koja će uključiti mlade, ali i druge aktere relevantne za njihovu socijalnu participaciju.

Projekt je sufinansiran od strane Organizacije Kinder Perspectief, iz Holandije te je definiran kao dugoročan jer se odnosi na socijalnu inkluziju mladih, proces koji traje i trajat će dok postoji i sama socijalna isključenost.

Istaknuto je da u svim akcijama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne, društvene, dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta bit će od prvenstvenog značaja, saopćeno je iz SOS Dječja sela BiH.

(FENA)