Spahić: Mapa manjina u Evropi je ključ proširenja EU

1076
Ibrahim Spahić

Međunarodni centar za mir (IPC) priprema izradu Mape manjina u Evropi.

Tim povodom predsjednik Centra Ibrahim Spahić istakao je da je Mapa ključ za razumjevanje unutrašnjih i vanjskih granica Evrope i ključ za proširenje EU, saopćeno je iz IPC-a.

– Dokument je to od izuzetne važnosti i za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, mir i bezbjednost u Evropi, ali i u regijama Zapadnog Balkana, Centralne i Jugoistočne Evrope, Zapadne Evrope, euromediteranskom pojasu, posebno u kontekstu migracionih procesa, kao i za bolje shvatanje odnosa između Evrope, Azije i Afrike i drugih kontinenata svijeta – kazao je Spahić.

Spahić naglašava da je osnovni tekst važećeg Zakona o pravima predstavnika nacionalnih manjina u BiH napisao u konsultaciji sa udruženjima nacionalnih manjina.

– Nužno je da se sada uspostavi novi odnos prema položaju i pravima i slobodama svih manjina  u bosanskohercegovačkom društvu i na taj način osigura njihovo ravnopravno učešće u političkom životu zemlje. To podrazumijeva ne samo djelotvoran rad postojećih, na različitim nivoima formiranih, vijeća nacionalnih manjina, već i pravo svakog građanina da bira i bude biran u sve zakonodavne, izvršne i sudske organe vlasti – podvlači Spahić.

Dodaje da nam je potreban suštinski link raznolikosti za građansku povezanost mnoštva identitet  i promociju demokratskog građanstva za sve, a ne njihovo dekorativno, simboličko predstavljanje u zajednicama.

– Prvi kongres nacionalnih manjina u BiH koji smo organizovali potakao je na promjene odnosa prema pravima i slobodama predstavnika nacionalnih manjina i vrijeme je da se sada održi i Drugi kongres na kojem bi se razmotrilo ostvarivanje Zakona i položaj svih manjina u BiH – zaključio je Spahić.