Srbija: Formirana Nacionalna koalicija za okončanje dječijih brakova

Prema definiciji UNICEF-a, dječijim brakom se smatra brak prije navršenih 18 godina i kao takav predstavlja ozbiljnu povredu ljudskih prava djevojčica

1410
Zorana Mihajlović (Foto: Unicef Srbija)

Spriječavanje dječijih brakova kroz koordiniranu akciju svih releventnih institucija s ciljem iskorijenjivanja ove pojave, zadatak je formirane Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova u Srbiji.

Zorana Mihajlović, predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, rekla je da su dječiji i rani brakovi tema koja je do prije nekoliko godina bila apsolutni tabu, a da podaci pokazuju da se 60 procenata romskih djevojčica uda prije 18. godine, a jedna od pet stupi u brak prije navršene 15. godine, piše RTS pozivajući se na agenciju Tanjug.

“Rani brakovi ostavljaju ozbiljne posledice po njihov život, jer prekidaju svoje školovanje, rano rađaju, što njih i njihove bebe izlaže brojnim zdravstvenim rizicima i smrtnosti čija stopa je duplo veća nego u opštoj populaciji, a neretko su izložene i nasilju u porodici”, rekla je Mihajlović u saopštenju.

Istakla je i da će zadatak Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova, koju čine predstavnici resornih institucija te udruženja koja se bave položajem Roma i Romkinja u društvu, biti da doprinese kreiranju modela intervencija, osnaživanju mladih Romkinja da se obrazuju, jačanju lokalnih romskih zajednica, ali i boljoj koordinaciji na svim nivoima kako bi se iskorijenili dječiji brakovi.

Prema definiciji UNICEF-a, dječijim brakom se smatra brak prije navršenih 18 godina i kao takav predstavlja ozbiljnu povredu ljudskih prava djevojčica. Njegove posljedice su katastrofalne, jer urušava snagu djevojčica u njihovim zajednicama i domovima, podriva njihovu zdravstvenu i psihološku dobrobit, isključuje ih iz obrazovanja i oduzima im priliku da ostvare svoj puni potencijal.

Kao oblik rodno zasnovane diskriminacije, dječiji brakovi nesrazmjerno više utiču na djevojčice i žene, mada su i dječaci takođe u opasnosti od dječijih brakova.

(portal-udar.net)