Srbija gubi 410 miliona eura godišnje zbog toga što Romi nisu uključeni u tržište rada

567

Srbija gubi oko 410 miliona eura godišnje u prihodima zbog toga što Romi i Romkinje nisu uključeni u tržište rada, dok se njihova zajednica, uključujući i povratnike iz inostranstva i dalje suočava sa stavom većine da „nisu vrijedni“ ravnopravnog statusa, rečeno je danas na Nacionalnom dijalogu o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma.

Ministrica za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Gordana Čomić je, ukazujući na takav stav većine, ocijenila da se radi o vrsti rasizma, bez obzira da li su u većini Srbi, Kanađani, Mađari ili Englezi.

„Time se bavi Revidirana strategija za uključivanje Roma i Romkinja, za koju se nadam da će biti usvojena do kraja godine, jer zajedno moramo da se borimo protiv toga, jer je to loše i po većinu i po manjinu“, poručila je Čomić na dijalogu pod nazivom „Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rješenja“.

Upozorila je da takav odnos sprječava pripadnike romske manjine da učestvuju u životu čitavog društva, i pozvala na rješavanje ogromnih problema sa kojima se Romi suočavaju, od dubokog siromaštva i nedostatka obrazovanja do prezira koji većina često gaji prema njima.

„Mi smatramo da uključenost Roma mora biti sto posto, a to zavisi od toga koliko će zajednica uložiti u njih“, kazala je Čomić.

Kada je riječ o ekonomskoj cijeni koju društvo u Srbiji plaća zbog isključenosti Roma, istraživači Fondacije Centar za demokratiju su, prema riječima izvršne direktorice Nataše Vučković, izračunali da se radi o 410 do 413 miliona eura koje država gubi zato što pripadnici te zajednice nisu uključeni u formalno tržište rada.

„Ključni razlozi njihove isključenosti su nizak nivo obrazovanja i vještina potrebnih na tržištu rada, diskriminacija i njihova disperzovanost, što onemogućava da se mjere podrške primijene jednako na cijeloj teritoriji“, rekla je Vučković.

Naglasila je da računica takođe kaže da bi investicije u obrazovanje bile upola niže od gubitka koji država bilježi zato što je formalna zaposlenost u toj zajednici izuzetno niska, što bi takva ulaganja države učinila izuzetno isplativom.

„Naročito danas kada se govori o tome da Srbija nema radnike i da mora da uvozi radnike. Suočili smo se već sa problemom stranih radnika u Zrenjaninu, dakle ima nedostataka na našem tržištu rada a postoji jedan veliki segment domaćeg stanovništva koji ne radi“, kaže Vučković, prenio je dnevni list Danas.

Procjenjuje se, inače, da u Srbiji živi između 400.000 i 800.000 Roma, ali i da mnogi od njih, upravo zbog straha od diskriminacije, izbjegavaju da se tako i izjasne.