Srbija: Osniva se prvo romsko vatrogasno društvo

Projekat je dio šireg programa Njemačke razvojne saradnje (GIZ) „Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, u saradnji sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja

521

Udruženja Roma i drugih marginalizovanih grupa u praksi nisu članovi štabova za vanredne situacije, zbog čega je osjetljive kategorije neophodno uključiti u sistem zaštite preko lokalnih samouprava i socijalnih službi, kako bi se u kriznim situacijama zaštitila njihova prava, saopćila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Ta organizacije je nakon današnje radionice sa predstavnicima štabova 18 gradova i općina, kao prvi korak u tom pravcu najavila formiranje prvog romskog vatrogasnog društva.

Radionica je održana u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u okviru projekta „Poboljšanje života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vrijeme pandemije Covid-19“.

Projekat je dio šireg programa Njemačke razvojne saradnje (GIZ) „Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, u saradnji sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja.

Izvršna direktorica NALED-a Violeta Jovanović naglasila je da je svrha radionice jačanje mehanizama za brzo reagovanje u kriznim situacijama i inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u sistem spašavanja.

Realizacija projekta podržalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a državni sekretar Ninoslav Jovanović kaže da je ta institucija osmislila više od 120 mjera za podršku osjetljivim kategorijama.

(Portal Udar)