Srbija: Više od dvije trećine Romkinja stupa u brak prije 18. godine

Ispitanice koje su rekle da su u brak stupile prisilom roditelja su u 78,6 posto slučajeva bile maloljetne kad su rodile prvo dijete, u poređenju sa njih 40,6 posto koje su u brak stupile svojom voljom, a prvo dijete rodile prije navršene 18. godine

1279
Foto: Irish examiner

Više od dvije trećine Romkinja u Srbiji stupilo je u brak prije navršene osamnaeste godine, a njih čak 30 posto u uzrastu između 13 i 15 godina, pokazalo je istraživanje “Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške” Romskog centra za žene i djecu “Daje” iz Srbije.

“Više od polovine romskih žena postaju majke prije navršene 18. godine, dok trećina prvo dijete rodi između 14. i 16. godine. Podaci pokazuju da rano ili prisilno stupanje u bračnu ili vanbračnu zajednicu onemogućava djevojčice da nastave školovanje, odnosno da sprječavanje ranih i prisilnih veza djeluje kao protektivni faktor kada je u pitanju obrazovanje romskih djevojčica”, saopćeno je iz Romskog centra za žene i decu “Daje”.

Ispitanice koje su rekle da su u brak stupile prisilom roditelja su u 78,6 posto slučajeva bile maloljetne kad su rodile prvo dijete, u poređenju sa njih 40,6 posto koje su u brak stupile svojom voljom, a prvo dijete rodile prije navršene 18. godine.

Čak 97,3 posto ispitanica koje su bile punoljetne kada su rodile prvo dijete pratile su sve svoje trudnoće kod ginekologa. Od 58,4 posto ispitanica koje su bile maloljetne kada su rodile prvo dijete, njih 27,3 posto je neke svoje trudnoće pratilo kod ginekologa.

“Ovo pokazuje da su maloljetničke trudnoće povezane sa rizičnim oblicima zdravstvenog ponašanja koji mogu da ugroze zdravlje djeteta i majke. Posljedice prisilnih i maloljetničkih zajednica po djevojčice i žene su brojne i uključuju napuštanje škole, niži nivo obrazovanja, zdravstvene rizike povezane sa ranom seksualnom aktivnošću i maloljetničkim trudnoćama, siromaštvo”, saopćio je Centar.

Život u prisilnim zajednicama povezan je i sa znatno povećanim rizikom od raznih vrsta nasilja, navodi se.

“Za ‘udate’ djevojčice prva bračna noć jeste silovanje, i predstavlja početak života u nasilju. Prema istraživanju, čak 90 posto Romkinja doživjelo je neku vrstu rodno zasnovanog nasilja, dok je svaka četvrta Romkinja bar jednom u životu bila prisiljena na seksualni odnos”, upozorava Romski centar za žene i decu “Daje”.

“Iako su prisilne i maloljetničke zajednice rasprostranjene u romskoj zajednici, ova štetna praksa ne smije se tumačiti kao dio tradicije Roma, već se mora razumjeti isključivo kao grubo kršenje ljudskih prava djevojčica i neophodno je osigurati sve mjere za njeno okončanje”, naglašava se u saopćenju centra.

Dodaje se da je jedan od najvažnijih zaštitnih faktora zadržavanje djevojčica u obrazovnom sistemu.

Istraživanje je sprovedeno u osam općina u Srbiji, u saradnji sa švedskom fondacijom Kvinna Till Kvinna. Anketom je obuhvaćeno ukupno 180 romskih žena koje žive u nestandardnim naseljima.

(portal-udar.net)