Srbija: Za mjere zapošljavanja ranjivih kategorija 55 miliona eura

472

Nacionalna služba za zapošljavanje u Srbiji (NSZ) predstavila je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije aktivne mjere zapošljavanja za 2022. godinu čiji je akcenat na kategorijama teže zapošljivih osoba.

Predstavnici NSZ-a govorili su o standardnim mjerama u koje spadaju stručna praksa, pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem, pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtjev poslodavca za nezaposlene, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje i javni radovi.

Za ove namjene planirano je oko 55.7 miliona eura, a NSZ očekuje da će u mjere finasijske podrške zapošljavanju biti uključeno 20.165 nezaposlenih, od kojih je 2.285 osoba sa invaliditetom.

Javni pozivi i konkursi za učešće u mjerama raspisani su 31. decembra prošle godine, a najveći broj njih će biti otvoren do 30. novembra 2022. godine, dok je rok za podnošenje zahtjeva za mjere namijenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2022. godine.

Javni poziv za dodjelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. marta, a rok za podnošenje zahtjeva za mjeru javnih radova ističe 15. marta.

Kao i prethodnih godina, težište mjera jena teže zapošljivim kategorijama osoba u koje spadaju mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i osobe u statusu viška zaposlenih.