STAMBENE JEDINICE ZA SOCIJALNO UGROŽENE ROME U NASELJU JAVOR

1831

U Gračanici su izgrađene dvije zgrade sa ukupno 12 stambenih jedinica u kome će biti zbrinuto oko 60 pripadnika romske populacije.

Prijemom u kabinetu načelnika i svečanom manifestacijom te presjecanjem vrpce izvršena je primopredaja zgrada socijalnog stanovanja za romske porodice u naselju Javor, saopštila je pres služba Općine Gračanica.

Ovaj projekat  je započeo prije godinu dana sa ciljem da podrži socijalnu uključenost ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa.

Gračanica je jedna od devet općina u projektu koja snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Općina aktivno učestvuje u implementaciji projekta sa sufinansiranjem u iznosu od oko 100.000 KM,  odnosno 20.000 KM direktnih budžetskih sredstava te zemljištem za izgradnju, svim potrebnim dozvolama i priključcima na infrastrukturu.

Ceremoniji su pored načelnika Helića i predstavnika Općine prisustvovali predstavnici Evropske unije, šef Delegacije EU u BiH Melvin Asin, direktorica Hilfswerk Austria International Suzana Jašarević, predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Šefket Hafizović, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih lica izbjeglica Nisvet Mujanović te potpredsjednik svjetske asocijacije Roma i saradnik za romska pitanja TK, Mehmed Mujić.

Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica je takođe učestvovalo u finansiranju projekta i oni su izdvojili po 100.000 KM za sedam projektnih općina u Federaciji BiH, dok je Evropska unija projekat stambenog zbrinjavanja Romske populacije –„Akcija Roma“ finansirala u iznosu od  oko 600.000 KM.

Na zadovoljstvo svih onih koji imaju socijalni aktivitet i potrebu da se romska zajednica integriše u savremeno društvo, uspješno je završen i ovaj projekat.

„Projekat Akcija Roma smo uradili zajedničkim snagama i želio bih se zahvaliti svima koji su učestvovali u njemu.  Posebno sam zadovoljan odabirom krajnjih korisnika jer smatram da je ovim ljudima itekako bila potrebna pomoć.  Svi smo upućeni i svi znamo u kakvim su uslovima živjele ove porodice iz naselja Grabovac. Znamo takođe i sa čime se sve susreće romska populacija u BiH i da su oni jedni od najugroženijih populacija ne samo po pitanju stambenih objekata već i po drugim životnim pitanjima. Zbog toga je ovaj projekat veoma važan”, rekao je načelnik općine, Nusret Helić.

„Smatramo da je došao kraj našim mukama i kraj života u smeću, sa zmijama, štakorima i žoharima. Patili smo se cijeli život, ali ova godina je za nas bila najteža, jer nam je na Grabovcu i struja isključena. Nemamo ni posla, ali svoju djecu šaljemo u školu”, kazao je Ahmet Mehić, jedan od korisnika dodijeljenih stanova.

„Imat ćemo bolju budućnost mi i naša djeca nego što smo prije imali“, izjavila je Ferida Mehić, korisnica stana.

Ukupni ambijent za život Roma na području općine se polako poboljšava, o čemu svjedoči niz do sada realizovanih projekata, ali i onih koji su planirani za naredni period.