State Department uputio žestoke kritike: Bh. vlasti tolerišu zlostavljanje romske djece

Romska djeca se iskorištavaju za prisilno prosjačenje, pružanje seksualnih usluga i služenje u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima. Žene i djevojke iz evropskih zemalja se podvrgavaju trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja unutar zemlje

572
State Department

Ministarstvo vanjskih poslova SAD objavilo je Izvještaj o suprostavljanju trgovini ljudima za 2021. godinu u kojem se ocjenjuju nastojanja zemalja širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu ka eliminaciji ovog ropstva modernog doba kojem su izloženi najranjiviji u našem društvu.

Sjedinjene Države pozdravljaju povećana nastojanja koja je BiH pokazala na suprostavljanju trgovini ljudima u odnosu na prijašnji izvještajni period, imajući u vidu i utjecaj COVID-19 pandemije na njene kapacitete.

“Ministarstvo vanjskih poslova SAD smatra da je BiH zadovoljila kriterije da bude unaprijeđena na Nivo 2, koji definira zemlje i teritorije čije vlade nisu u potpunosti uskladile svoja nastojanja sa minimalnim standardima Zakona o zaštiti žrtava trgovine ljudima iz 2000. godine, ali ulažu značajne napore kako bi se uskladile s tim standardima”, navodi se u izvještaju.

Ta nastojanja su uključila jačanje Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima kroz dodjelu sredstava za isplatu naknada za rad u Grupi i pokriće operativnih troškova, proširenje sastava Udarne grupe, te stvaranje mreže tužilaca i istražitelja radi lakše koordinacije.

“Republika Srpska je izmjenama svog zakona povećala minimalnu kaznu za djelo trgovine djecom sa pet na 20 godina i proširila definiciju trgovine ljudima. Jedan sudija u Tuzlanskom kantonu je izrekao do sada najdužu zatvorsku kaznu za prisilno prosjačenje djece, a Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je uspostavila operativni tim u sva četiri regionalna ureda”, stoji u izvještaju.

Manje presuda za trgovinu ljudima

Dodaje se da su vlasti općenito povećale nastojanja na zaštiti žrtava identificiranjem većeg broja žrtava, udruživanjem sredstava za pomoć domaćim i stranim žrtvama i dodjelom sredstava nevladinim organizacijama uključenim u borbu protiv trgovine ljudima te izradom smjernica za standardizaciju pomoći žrtvama, posebno djeci.

Vlasti su uspostavile novu bazu podataka radi standardizacije prikupljanja podataka o žrtvama trgovine ljudima, uspostavile su 18 regionalnih monitoring timova za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima i pomogle angažiranje i obuku 25 romskih aktivista za učešće u regionalnim monitoring timovima.

Međutim, vlasti nisu ispunile minimalne standarde u nekoliko ključnih oblasti.

Na državnom nivou, u RS-u i Brčko distriktu nije osuđen niti jedan trgovac ljudima, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine osuđeno manje trgovaca ljudima nego prethodne godine.

Organi za provođenje zakona su nastavili redovno istraživati djela trgovine ljudima pod lakšim kvalifikacijama, dok su sudije u Federaciji i dalje izricale kazne niže od zakonom predviđenih minimalnih kazni.

Bh. vlasti opravdavale zlostavljanje djece

Organima za provođenje zakona nedostaju kapaciteti, resursi i tehničko znanje, što ometa njihovu sposobnost da provode djelotvorne istrage usmjerene na žrtvu i da počinitelje krivično gone. „Nadležni organi su opravdavali slučajeve potencijalnog prisilnog prosjačenja djece i prisilni rad u kojem su žrtve Romi kao tradicionalne kulturološke prakse i običaje Roma i ponekad su vraćali djecu u njihove porodice čak i kada su roditelji bili uključeni u iskorištavanje svoje djece,“ istaknuto je u izvještaju.

Dodaje se da vlasti nisu pokazale proaktivna nastojanja u pravcu identificiranja žrtava, zbog čega su često nadležne institucije vlasti žrtve kažnjavale za nezakonita djela na koja su ih trgovci ljudima prisiljavali i posebno izdavale prekršajne naloge.

U izvještaju se napominje da svi nivoi vlasti u BiH moraju nastaviti povećavati nastojanja ka potpunoj implementaciji Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH kroz blisku koordinaciju, suradnju i izdvajanjem dovoljnih resursa.

“Sjedinjene Države će nastaviti podržavati BiH u ovim nastojanjima. Strategija suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini je u svojoj suštini usmjerena na zaštitu žrtava i vladavinu prava. Također je usmjerena na institucije koje trebaju funkcionirati da bi se osigurala zaštita i pravda za žrtve, te lišavanje slobode i krivično gonjenje onih koji čine gnusno krivično djelo trgovine ljudima”, navodi se u izvještaju State Departmenta.

U preporukama koje se navode u izvještaju, između ostalih su i da je potrebno obučiti službenike koji prvi dolaze u kontakt sa žrtvama u oblasti identifikacije i upućivanja žrtava, i povećati proaktivna nastojanja u pravcu identificiranja žrtava, posebno među migrantima, izbjeglicama, tražiteljima azila i Romima. Također, jedna od preporuka je i integrirati zagovarače iz romske zajednice u procese odlučivanja u pogledu zaštite žrtava.

Profil trgovine ljudima

Kao što je izvještavano u prethodnih pet godina, trgovci ljudima iskorištavaju domaće i strane žrtve u BiH i trgovci iskorištavaju žrtve iz BiH u stranim zemljama.

U 2020. godini su trgovci ljudima iskorištavali žrtve iz Afganistana (1), Irana (2), Srbije

(2) i Sirije (2). U prethodnim godinama su u BiH iskorištavane žrtve iz Afganistana, Kube,

Gambije, Libije i Srbije, Šri Lanke i susjednih zemalja na Balkanu.

Trgovci ljudima podvrgavaju punoljetne i maloljetne ženske osobe iz BiH trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja unutar zemlje u privatnim stanovima i motelima.

Romska djeca se iskorištavaju za prisilno prosjačenje, pružanje seksualnih usluga i služenje u domaćinstvu u prisilno sklopljenim brakovima. Žene i djevojke iz evropskih zemalja se podvrgavaju trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja unutar zemlje.

Trgovci podvrgavaju žrtve iz BiH trgovini u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada u sektoru građevinarstva i drugim sektorima u susjednim balkanskim zemljama i u zemljama širom Evrope.

Na hiljade migranata i izbjeglica iz Afganistana, Bangladeša, Iraka, Maroka, Pakistana, Sirije i susjednih zemalja, posebno žene i djeca bez pratnje, koji prolaze kroz BiH ili su zaglavljeni u BiH ili se krijumčare kroz zemlju, su u opasnosti da postanu žrtve trgovine ljudima, upozorio je State Department.

(Portal Udar)