Stopirane izmjene Zakona o prebivalištu i boravištu koje su i Romima trebale da olakšaju uključenje u društvo

Sva ova argumentacija, uključujući u konačnici i podatak da za provođenje izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu nisu potrebna posebna finansijska sredstva, nisu bili dovoljni za njegovo izglasavanje u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH

1785
Zlatan Begić (Foto: screen shot N1)

Treća po redu sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održana je prošle sedmice (17. januara 2020. godine) i izazvala je veliku pažnju javnosti. Čak 48 tačaka dnevnog reda u medijima se praktično svelo na izvještavanje i komentarisanje jedne jedine – (ne)usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), a sve “začinjeno” činjenicom da je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija u vrijeme glasanja parlamentaraca provodio godišnji odmor u Zanzibaru djeleći detalje svog boravka na egzotičnoj destinaciji na svojoj Facebook stranici.

Zapaženo je, do duše iz drugih – crnohumornih razloga i sa podsmjehom – da je prošla i odluka kojom se BiH obavezala da neće okupirati Mjesec i u svemiru koristiti nuklearno oružje (!?). Pored ovakvih “medijskih pikanterija” ispod radara je prošla tačka 8. Dnevnog reda – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Riječ je o zakonskom rješenju koje bi omogućilo jednostavniji postupak prijave prebavalište, što jedan od najvećih problema sa kojima se suočava, između ostalih, i romska populacija.

“Ljudi imaju ogromnih problema sa prijavom prebivališta, a od prijave prebivališta zavisi izdavanje lične karte, te putnih isprava, prijava na zdravstveno osiguranje, prijava na socijalnu pomoć, ukupan pravni subjektivitet građana koji su bez ličnih dokumenata, te su na taj način samo objekti unutar društva bez prava na rad, bez prava na prijavu na zdravstveno osiguranje i tako dalje”  – ocijenio je za medije zastupnik Demokratske fronte Zlatan Begić, predlagač izmjena i dopuna zakona.

Begićev prijedlog je odbijen na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u prvom čitanju. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu je odbijen zbog nepostojanja entitetske većine iz Republike Srpske.

Begić je kroz svoj prijedlog nastojao omogućiti pripadnicima nacionalnih manjina i drugim građanima koji spadaju u posebno osjetljive i socijalno ugrožene kategorije da prebivalište prijavljuju po olakšanom postupku. Praktično, između ostalog je predložio da se vlasništvo nad nekretninom ne postavlja kao uslov sticanja prebivališta.

“Ne bi trebalo zanemariti činjenično stanje na terenu koje, između ostalog, ukazuje na to da je spornim odredbama predmetnog zakona, čije se izmjene i dopune predlažu, naročito pogođena posebno ranjiva romska nacionalna manjina. Naime, općepoznato je da značajan broj pripadnika romske nacionalne manjine u BiH ne posjeduje ni lične identifikacione dokumente/isprave (ličnu kartu na prvom mjestu), zbog čega nisu u mogućnosti da ostvare brojna prava koja se često tiču golog opstanka, kao što je pravo na zdravstveno osiguranje, pa sve do upisa u matične knjige i sl.” – navodi se između ostalog u obrazloženju traženih izmjena i dopuna zakona.

Zlatan Begić Foto: parlament.ba

Begić je u obrazloženju svog zakonskog prijedloga posebno apostrofirao ugroženost žena, trudnica i porodilja Romkinja.

“Najozbiljnije posljedice snose posebno ugrožene grupe unutar ove populacije, kao što su npr. porodilje i trudnice. Naime, javnosti je, između ostalog, dobro poznat slučaj osobe – trudnice S.A. kojoj je uskraćeno pravo na zdravstveno osiguranje te pristup zdravstvenoj zaštiti u periodu prenatalnog stanja čime je na krajnje nehuman i necivilizacijski način doveden u pitanje čak i njen život”.

Komitet za ukidanje diskriminacije Ujedinjenih nacija je u svojim izvještajima o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena također izrazio zabrinutost “zbog odsustva ujednačenih zakona i politika u oblasti zdravlja što dovodi do neravnopravnog pristupa zdravstvenim uslugama i pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem, koje zavisi od prebivališta, a što nesrazmjerno pogađa romske žene i djevojčice.”

Međutim, sva ova argumentacija, uključujući u konačnici i podatak da za provođenje izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu nisu potrebna posebna finansijska sredstva, nisu bili dovoljni za njegovo izglasavanje u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

“Svi se iznenade kada trudnicu u kritičnom stanju vrate iz bolnice bez pružene medicinske pomoći jer nije prijavljena na zdravstveno osiguranje zbog nemogućnosti prijave prebivališta, zbog čega nema čak ni ličnu kartu, pa se onda uključe ‘mediji’, ‘moralisti’ i kauč borci za sve i svašta, a kojima je od čitave sjednice za oko zapao samo mjesec i nuklearno naoružanje” –  ogorčeno je prokomentarisao zastupnik Zlatan Begić.

(portal-udar.net)