Sukobi proteklih decenija u regionu uzrokovali različite forme netolerancije

U RYCO-u snažno vjeruju da mladi trebaju stvoriti kulturu mobilnosti, interkulturalne razmjene i pomirenja

779
Konferencija u Tirani (Foto: Fena)

Sukobi iz proteklih decenija u regionu uzrokovali su različite forme predrasuda i netolerancije, upozoreno je danas na konferenciji „Nove prilike za regionalnu medijsku saradnju“, koju je u Tirani organiziralo Regionalno vijeće za saradnju mladih (RYCO) za urednike glavnih novinskih agencija u regionu, javlja izvještač Fene.

Cilj konferencije je stvoriti nove mogućnosti za saradnju u regionu i istražiti mogućnosti kako novinske agencije mogu predstaviti dobre prakse za rastući broj korisnika svojih informacija. Organizaciju konferencije podržala je njemačka fondacija “Friedrich Ebert”.

Generalni sekretar RYCO Đuro Blanuša ukazao je u uvodnom izlaganju na zabrinjavajuće negativne trendove u regionalnoj saradnji u proteklih par godina, uključujući retoriku koja vraća unatrag.

Zato je, smatra on, jedan od velikih zadataka sada predstaviti pozitivne trendove na zapadnom Balkanu, jer bez predstavljanja pozitivnih trendova teško je prevladati predrasude.

Na primjer, dvoje od troje mladih u Srbiji ima negativno mišljenje o Albancima, i obratno. Također, veliki broj mladih želi napustiti region, u Albaniji je taj procent najveći – 72 posto –  što su alarmantni podaci. To je nešto što se ne može riješiti preko noći, već je potrebno strateško promišljanje, navodi.

Blanuša je istaknuo da organizacije kao RYCO, koliko god da su efikasne u svom radu, ne mogu postići uspjeh bez podrške drugih aktera, uključujući medije, koji imaju potencijal da pošalju poruku desetinama hiljada mladih. Taj je zadatak posebno važan u vrijeme kada je teško u medijima promovirati nešto pozitivno, već je mnogo lakše prezentirati nešto negativno.

U RYCO-u snažno vjeruju da mladi trebaju stvoriti kulturu mobilnosti, interkulturalne razmjene i pomirenja. Štaviše, trebaju aktivno doprinijeti demokratskom razvoju, društvenom i ekonomskom prosperitetu i evropskim integracijaa u sve otvorenijem regionu zapadnog Balkana.

RYCO je intervladina organizacija koja promovira regionalnu, prekograničnu i interkulturnu saradnju u šest država zapadnog Balkana: Albanija, BiH, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

(FENA)