Svake godine Vijeće za štampu i online medije u BiH zaprima sve više žalbi

Sada je devet članova Žalbene komisije i to su Miodrag Živanović, Enes Osmančević, Dražen Zubak, Nada Arsenić, Suzana Mijatović, Rajna Radosavljević, Vuk Vučetić, Jurica Gudelj i Harun Išerić

674

Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini u 2020. godini zaprimila je 915 žalbi građana, što je znatno veći broj od godine ranije kada su zaprimili 624, istaknuto je na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH Dženana Burek pojasnila je da su samoregulacijom riješene 534 žalbe, dok 39 njih nije bilo u nadležnosti Vijeća.

Iznijela je i podatak da se 687 odnosilo na komentare u online medijima, dok se 189 odnosilo na objavljenje članke u printanim i online medijima.

Upravo zbog situacije u kojoj su internet portali postali veliki dio medijske scene u BiH, ali i godina koju je obilježila pandemija koronavirusa Vijeće se odlučilo za izmjenu Kodeksa, koji je posljednji put promijenjen prije 10 godina, kako bi se u njega ugradile nove odredbe za bolju regulaciju tog prostora.

Burek je podsjetila da Vijeće samo postupa po žalbama građana, a u iznimno rijetkim slučajevima Žalbena komisija donosi odluke koje se ne tiču žalbi i to su uglavnom ekstremni slučajevi prilikom izvještavanja o veoma osjetljivim temama poput izvještavanju o djeci.

Pojasnila je i da Vijeće nema nadležnost za postupanje po objavljenom sadržaju na televizijama, ali ukoliko je televizijski prilog prilagođen za online izdanje te televizije za njega je nadležno Vijeće za štampu i online medije.

Tokom pandemije pokazalo se kolika je važnost medija koji ponekad mogu pomoći u spašavanju života donoseći blagovremenu i tačnu informaciju, ali istovremeno neodgovorno izvještavanje može imati ozbiljne posljedice – podvukla je.

Na pres-konferenciji je istaknuto da se u posljednjih deset godine kontinuirano povećava broj žalbi, a primjetna je sve bolja saradnja s urednicima u medijima koji priznaju, prepoznaju i slijede principe samoregulacije medija i važnosti objave reagiranja i demantija.

Član Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije Miodrag Živanović kazao je danas da ta institucija nema nadležnost kao Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) koja je zadužena za regulaciju elektronskih medija da prisilom regulira taj dio medijskog prostora.

Cijeli naš angažman se odvija bez elemenata prinuda, dok RAK ima mogućnost da prisili subjekta da nešto promijeni, a mi to radimo na način da u prvi plan stavljamo moralne, ljudske i najšire univerzalne ljudske vrijednosti. U tome smo donekle uspjeli – stava je Živanović.

Također, nakon raspisanog konkursa i provedene procedure Vijeće je imenovalo novi saziv Žalbene komisije, a promijenilo se i to da se sada članovi imenuju na četiri godine s mogućnosti još jednog reizbora, dok su se od sada imenovani na dvije godine s neograničenom mogućnošću reizbora.

Sada je devet članova Žalbene komisije i to su Miodrag Živanović, Enes Osmančević, Dražen Zubak, Nada Arsenić, Suzana Mijatović, Rajna Radosavljević, Vuk Vučetić, Jurica Gudelj i Harun Išerić.

(FENA)