SVJETSKA BANKA: Najveći teret krize na manjinama

Ograničena ušteđevina, mala pokrivenosti osiguranjem i relativno slabiji pristup javnim uslugama, mogu pogoršati dugoročne negativne posljedice

1194
Zgrada sjedišta Svjetske banke

Siromašni i ugroženi, među kojima su Romi i druge nacionalne manjine, mogu biti naročito ugroženi krizom izazvanom pandemijom novog koronavirusa u region Zapadnog Balkana.

Ovo se, između ostalog, navodi u novom redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za Zapadni Balkan.

Veliki udio nesiromašne populacije je u riziku da postane siromašan. Izbijanje COVID-19 će teško pogoditi stanovnike urbanih područja, naročito one koji rade u neformalnom sektoru i nemaju mogućnost korištenja mjera za zaštitu formalnih radnih mjesta – navodi se u izvještaju.

Ograničena ušteđevina, mala pokrivenosti osiguranjem i relativno slabiji pristup javnim uslugama, mogu pogoršati dugoročne negativne posljedice.

Štaviše, žene i manjine, koji su tradicionalno više pogođeni nasiljem u kući i socijalnom diskriminacijom, mogu biti teže pogođeni mjerama suzbijanja COVID-19 – stoji u dokumentu.

Kako su zaključili autori, “rizik po zdravstvene ishode je veći za Rome i ostale nacionalne manjine, koji imaju slabiji pristup osnovnim uslugama i ekonomskim prilikama”.

Procjenjuje se da bi na Zapadnom Balkanu bez mjera vladinog odgovora COVID-19 kriza otjerala najmanje 400.000 ljudi u siromaštvo, a ako ona potraje duže čak i 950.000.

U BiH bi moglo postati siromašno 35.000 do 85.000 ljudi.

Dosta ljudi na Zapadnom Balkanu ne učestvuje u radnoj snazi i neće biti obuhvaćeno većinom mjera za ekonomski spas. Najugroženiji među njima su stari, invalidi i nacionalne manjine, čija bi se situacija mogla pogoršati kad se smanje doznake – navodi se, između ostalog, u analizi.

(portal-udar.net)