Tek okvirni razgovori o uvođenju romskog jezika u škole u Tuzli

Podsjetimo da se uvođenje romskog jezika već godinama najavljuje u TK. Primjera radi, 2019. godine je iz Ministarstva obrazovanja TK rečeno da pripremaju nastavni plan i program za romski jezik

597
Foto: Ilustracija

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić nedavno je najavio aktivnosti na uvođenju romskog jezika u škole u ovom kantonu.

Podsjetimo, na sastanku koji je održan prije desetak dana sa predstavnikom udruženja „Euro-Rom“ Nedžadom Jusićem, premijer Hodžić je predstavnike romske zajednice upoznao sa intencijom Kantonalne vlade da pokrene aktivnosti na uvođenju romskog jezika u škole na području Tuzlanskog kantona, te je pozvao udruženje „Euro-Rom“ da se saradnja u narednom periodu intenzivira kroz proširenje postojećih, ali i pokretanje novih projekata.

Udar je od premijera zatražio deteljnije informacije o akcijama koje se namjeravaju poduzeti na tom planu. Međutim kako nam je rečeno, razgovori su bili tek okvirni.

O intenciji uvođenja romskog jezika kao fakultativnog predmeta u okvirima osnovnog obrazovanja razgovaralo se okvirno, te je i ovom prilikom akcentirano da se prvo treba uraditi kurikulum ovog predmeta, a sljedeći izazov bit će sigurno i osiguravanje dovoljnog broja educiranog kadra koji bi izvodio nastavu na ovom predmetu – kazali su nam iz Ureda premijera Vlade TK.

Podsjetimo da se uvođenje romskog jezika već godinama najavljuje u TK. Primjera radi, 2019. godine je iz Ministarstva obrazovanja TK rečeno da pripremaju nastavni plan i program za romski jezik.

Nadam se da ćemo za sljedeću školsku godinu imati mogućnost da ponudimo svim učenicima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da izaberu fakultativni predmet romski jezik, koji će se izučavati vjerovatno od iduće školske godine – kazao je tada Fikret Vrtagić iz Ministarstva obrazovanja TK.

(Portal Udar)