Tribina u Srbiji: Kroz razgovor i muziku o položaju Romkinja

531
Foto: Građanske inicijative

Da je obrazovanje jedini put da se mlade Romkinje izbore za pravo glasa, pokažu talente, potrebe i interesovanja, poruka je tribine “Pričamo i pjevamo o položaju Romkinja”, koja je organizovana u Vranju u Srbiji. O tome kako zauzeti mjesto u patrijahalnom društvu, govorile su djevojke iz već čuvenog “Pretty Loud”, prvog ženskog romskog benda, kao i i Olivera Kurtić Idić iz udruženja “Sastipe”. Događaj su organizovale Građanske inicijative.

Diskriminacije su i dalje svakodnevica, ali se o njima sada govori i djevojčice i djevojke kroz formalno i neformalno obrazovanje uče kako da sačuvaju sebe i izbore se za mjesto koje im pripada. Takođe, u skoro svim oblastima prisutna je i neravnopravnost.

„Nekada je bio najvažniji glas svekra, ili druge glave porodice, ali uvijek muškarca. Žena ni sada ne mora da bude glasnija, ali treba da postoji jedna normalna konverzacija, dijalog između muške i ženske osobe. Ranije toga nije bilo, znalo sa da muž odlučuje o svemu, na šta žena nije imala prava na prigovor, morala je samo da aminuje”, objašnjava Kurtić Idić.

Dodaje da boljem položaju Romkinja doprinosi samo rad na sebi.

„Žena treba da uradi sve što može prvo za sebe, a onda i za svoju porodicu. Ako je obrazovana, onda zna šta želi, ima svoj cilj i teži da ga ostvari. Ako je obrazovana, ili samo ekonomski stabilna, ona će moći da ostvaruje svoje ciljeve. Ali ako zavisi od muškarca, onda tu nastaje tajac i sve mora da bude kako on kaže. Puno naših žena ne bi trpjelo to što trpe u svojoj porodici, zbog toga što nisu ekonomski stabilne“, kaže Kurtić Idić.

Foto: Građanske inicijative

Siromaštvo i činjenica da mali broj žena iz romske zajednice radi veliki je problem, ističe Zlata Marinković iz “Pretty Loud-a”.

“Ne žive svi Romi u neimaštini, ali mnogi nemaju osnovne uslove za život, kao što su struja, voda i slično”, kaže ova mlada djevojka.

Ipak, optimistična je jer smatra da se situacija koliko-toliko popravlja.

„Romi se sve više obrazuju, češće viđam Rome koji su uspješni u svojim poslovima. Iz mog društva se svi obrazuju i idu u dobre škole, što je jako bitno, i rade na sebi, ne samo što se tiče škole, nego imaju neki cilj u životu, bez obzira na to da li se edukuju ili rade na nekom svom talentu. Mnogo mi je drago kada vidimo koliko su neke naše Romkinje uspjele, kada uporedimo prošlost i sadašnjost”, kaže Zlata.

Jedna od glavnih poruka koje šalju kroz svoju muziku je ta da rani brakovi nisu nikad bili dio tradicije, već zločin i na sreću, sve ih je manje.

„ Još uvijek ima djevojaka koje se udaju rano, i u većini slučajeva o tome odlučuju njihove porodice. Ranije je bilo toga mnogo više, i uglavnom su očevi birali za koga će ćerka da se uda i ona ne bi imala nikakvo pravo glasa do o tome odlučuje, bila je primorana da pristane. Danas je toga mnogo manje, ali ima očeva koji i danas odlučuju umjesto djeteta”, priča Anđela Rustović.

Prvi ženski romski bend nastao je na radionicama GRUBB fondacije, na inicijativu grupe djevojaka i mladih žena od 14 do 26 godina, i čine ga djevojke iz Niša i Beograda.

Udruženje “Sastipe” zalaže se za povećanje svijesti o važnosti zdravstvene zaštite žena, ali i za bolji položaj Romkinja i Roma u drugim oblastima.

„Patrijarhalna sredina u kojoj živimo, kao i diskriminacija sa kojom se Romkinje susreću u sistemu zdravstvene zaštite, utiču na zdravstveno stanje žena i dovode do njihovog nepovjerenja u zdravstvene ustanove. Zbog toga smo krenule da se osnažujemo, edukujemo i pružamo informacije i drugim ženama iz romskih naselja u našem gradu. Radimo i na osvješćivanju i senzibilizaciji zdravstvenih radnika i radnica”, istakla je Olivera Kurtić Idić, koja je i po zanimanju zdravstvena radnica.

Foto: Građanske inicijative

Nakon održane tribine, djevojke su okupljenima izvele nekoliko svojih pjesama i još jednom poručile da budu jake, svoje, odgovorne za sadašnjost i budućnost.