Tuzla je lider u integraciji Roma, projekat ROMACTED to potvrđuje

742

Tuzla je vodeća lokalna zajednica u našoj zemlji kada je u pitanju integracija Roma. Potvrđuje to i nedavno okončana prva faza međunarodnog programa ROMACTED, koji je nastavljen i tokom naredne 4 godine, a implementira ga udruženje Roma EURO ROM iz Tuzle, pod nazivom ROMACTED 2.

ROMACTED projekat je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Delegacije EU koji se provodi u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, među kojima je i BiH sa svojih 12 lokalnih zajednica.

„Ovo je incijativa Vjeća Evrope i Evropske Unije kako bi se zbližile lokalne institucije i romska zajednica. Projekat će se implementirati u 12 općina i to u oba entiteta i Brčko disktriktu. Nama je trenutno u cilju da poboljšamo i kreiramo nove lokalne politike koje se tiču Roma, te da uspostavimo CAG grupe, odnosno grupe Roma iz same lokalne zajednice koji će davati svoje prijedloge i mišljenja za potrebe same romske zajednice. Sa druge strane imaćemo institucionalne grupe sa lokalnog nivoa, nakon čega ćemo sastaviti te dvije pomenute grupe i imati jednu radnu grupu koja će biti sastavljena od predstavnika romske nacionalne manjine i predstavnika institucija, gdje će zajednički kreirati politike na toj lokalnoj zajednici,“ izjavio je Nedžad Jusić, osnivač udruženja EURO ROM i kontakt osoba na projektu.

Juče je u općini Vukosavlje osnovana prva CAG grupa, te održan prvi sastanak sa CAG grupom na kojoj su prisustvovali predstavnici romske zajednice, predstavnici „Udruženja Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora, te predstavnici ROMACTED programa.

„Tema današnjeg sastanka je povezivanje članova romske zajednice sa EURO ROM organizacijom. Udruženje ‘Romska djevojka-Romani ćej’ najbliže je općini Vukosavlje, te su imali priliku najviše da rade u Vukosavlju, i već  ranije su bili članovi CAG-a. Općina Vukosavlje nema svoju lokalnu zajednicu pa koristi kapacitete Romske djevojke,“ kazao je Mujo Fafulić, ekspert za povezivanje CAG intersektoralnih grupa na projektu.

Krajnji cilj ROMACTED II programa je poboljšanje efikasnosti, efektivnosti i održivosti lokalnih politika, mjera, i poboljšanje pružanja kvalitetnih socijalnih usluga za romsku populaciju.

Ukupna vrijednost projekta je 135.000 eura.