Tuzlanke i Tuzlaci imaju otvoreno srce za sve nacionalne manjine

Ovaj projekat se provodi uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, kroz program „Horizontal Faciliti za zapadni Balkan i Tursku, a u sklopu okvirnog projekta Jačanje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

1580

U Narodnom pozorištu u Tuzli, juče je održana manifestacija Dan nacionalnih manjina, a sve u okviru projekta „Promocija nacionalnih manjina u Gradu Tuzla“. U ovom projektu učestvuje pet nacionalnih manjina: Makedonci, Albanci, Italijani, Slovenci i Romi.

Šef službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u Gradu Tuzla, Zijad Lugavić,  izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost Vijeću Evrope i EU na izdvojenim sredstvima kojima je omogućuna realizacija ovog projekta.

„Ovaj projekat je započet idejom Komisije za pitanje nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Grada Tuzla, u kojoj participiraju predstvanici svih nacionalnih manjina grada: Makedonci, Slovenci, Albanci, Italijani i Romi. Na tome sam im posebno zahvalan, jer su uzeli učesće u izdradi ove aplikacije i samoj implementaciji projekta. Prije bih rekao da je riječ o građanima Tuzle nego o nacionalnim manjinama, jer smo svi mi građani ovog grada“, izjavio je Lugavić.

Predstavnica makendonske nacionalne manjine, Violeta Jovenova-Dimanova, kaže da prema podacima Udruženja građana makedonskog porijekla i prijatelja “Zajedno“ Tuzla, koji borave na području Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona, na osnovu privremenog boravka živi 46, te 79 državljana Makedonije sa odobrenim stalnim boravkom.

„Moram naglasti da Tuzlanke i Tuzlaci imaju otvoreno srce za sve nacionalne manjine pa i za nas Makedonce. Naša nacionalna manjina aktivno radi na okupljanju, upoznavanju i druženju građana makedonskog porijekla. Radimo i na stvaranju uslova za ostvarivanje kulturnih potreba i interesa“, izjavila je Violeta Jovenova-Dimanova.

U holu Narodnog pozorista, posjetioci su mogli da vide izložbu raznih predmeta koji pripadaju kulturama nacionalnih manjina, a u sali pozorišta, upriličen je kulutrno-zabavni program, na kojem je promovisana kulutura i tradicija nacionalnih manjina, kroz igru, ples i izvođenje muzičkih i dramskih  sadržaja.

„Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati još ovakvih dešavanja, gdje će se nacionalne manjine predstaviti Tuzlacima a s ciljem da se upoznamo i pokažemo da smo i mi građani ovog grada, te želimo da učestvujemo u kreiranju dešavanja, odnosno svih aktivosti u Gradu Tuzla“, Izjavio je vijećnik u gradskom vijeću Grada Tuzla Nedžad Jusić.

Ovaj projekat se provodi uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, kroz program „Horizontal Faciliti za zapadni Balkan i Tursku, a u sklopu okvirnog projekta Jačanje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini u ukupnoj vrijednosti  od 418.000 eura.

(portal-udar.net)