U BiH oko 4500 romskih porodica stambeno nezbrinuto

1507
Jedan od izgrađenih objekata u Zavidovićima (Foto: RIC Kali-Sara)

Delegacija Evropske unije u BiH, protekle sedmice je posjetila romske zajednice u kojima se od 2014. godine realizira projekat socijalnog stanovanja „Roma Action 2“ koji se finasira sredstvima EU.

Pored predstavnika Delegacije EU u posjeti je bila i savjetnica za romska pitanja u Direkciji Europske komisije za proširenje i politiku susjedstva, Marta Garcia Fidalgo, kao i implementatori projekta  Hilfswerk Austria, ASB-a (Arbeiter Samariter Bund)i romski informativni centar „Kali Sara“.

Cilj posjete je bio obilazak  stambenih objekata izgrađenih kroz projekt na području općina Kaknja, Zenice i Zavidovića.

U okviru projekta je bila predviđena izgradnja i rekonstrukcija 144 objekata. Prioritet na ovom projektu su imala poplavama pogođena područja 2014. godine i romske zajednice.

Za Rome je u okviru ovog projekta, izgrađeno 35  individualnih stambenih jedinica i 40 socijalnih stanova.

Predstavnici EU, koji su i glavni finansijeri ovog projekta su zadovoljni sa izgrađenim objektima kao i cijelom implementacijom projekta.

Ovom prilikom u Zavidovićima, 12 romskih porodica je potpisalo ugovore i biće smješteni u nove zgrade za mjesec dana kada stambene jedinice budu priključene na električnu mrežu.

„Ono sto sam mogao ćuti od korisnika jeste da su rekli  da su jako zadovoljni što će konačno živjeti dostojnim životom. A ja sam posebno naglasio da ću biti posebno sretan kada vidim da djeca koja žive u ovim novim objektima redovno idu u školu, da su porodice trajno smještene da nisu primorane da se sele iz mahale u mahalu, općine u općinu“, rekao je Dervo Sejdić podpredsjednik RIC-a „Kali Sara“.

Europska komisija i narednih godina nastavlja svoja zalaganja u integraciji Roma u Bosni i Hercegovini, tako da su kroz IPA program planirana sredstva za realizaciju projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja , obrazovanja i civilne registracije.

Na Roma seminaru održanog krajem Januara pohvaljen je napredak Bosne i Hercegovine u određenim segmentima u pitanju integracije Roma koji je jedan od preduslova za ulazak BiH u Europsku Uniju.

“Svi trebamo zajednički raditi za integraciju Roma. Ako sanjamo sami, to je samo san, ali ako sanjamo zajedno, to je početak nove realnosti. Napredak ka integraciji Roma predstavljat će i napredak na putu ka EU”, kazala je Garcia Fidalgo u izjavi za bh. medije.

Iz razgovora sa Dervom Sejdićem smo saznali da je prema njegovoj procjeni, u BiH još oko 4500  romskih porodica stambeno nezbrinuto,  a oko 1500 porodica se suočava sa problemom legalizacije  bespravno sagrađenih objekata. Jedan od uzroka ovog problema predstavljaju neformalno izgrađena naselja koja bi se u budućnosti trebala relocirati  na drugo građevinsko zemljište ili legalizirati.

Na nedavno održanom Roma seminaru je upravo legalizacija objekata, romskih mahala definisan kao jedan od prioriteta kojim će se država BiH u skorije vrijeme ozbiljnije baviti.

(portal-udar.net)