U BiH registrovano više od 25 hiljada NVO, ne zna se koliko je romskih

1101
TASCO konferencija (foto: Udar)
TASCO konferencija (foto: Udar)

U BiH je na 18 nivoa registrovano 25 311 organizacija civilnog društva. Od toga je 17 280 iz Federacije BiH, 7 530 iz Republike Srpske i 501 iz Brčko Distrikta. Od ovog broja aktivno je 13 955 organizacija, 8 530 u FBiH i 5 425 u RS. Pored ovoga u BiH postoji registrovano i 25 mreža nevladinih organizacija.

Ovo su podaci iznijeti na konferenciji predstavljanja TASCO programa za zapadni Balkan i Tursku održane u Sarajevu gdje je Centar za promociju civilnog društva (CPCD) predstavio istraživanje o stanju NVO sektora u BiH.

Ne postoje specificirani podaci koliko je od ovoga takozvanih razvojnih NVO, koliko sportskih klubova koji su ovako registrovani, pa tako ni koliko je romskih organizacija ili onih koji se dominantno bave romskim pitanjima. Prije osam godina organizacija Kali Sara je raspolagala podatkom da je u BiH 50 romskih organizacija od kojih je samo pola aktivno. Procjene su da je broj aktivnih danas čak i manji.

Kako je na konferenciji izjavio Dervo Sejdić iz organizacije Kali Sara, on lično, ali i mnogi drugi NVO djelatnici su svjedoci lošeg odnosa države, pa i nekih donatora te velike politizacije naspram aktivističkog sektora civilnog društva.

„Prije nekih pet godina imali smo slučaj osnivanja mreže nevladinih organizacija koja je trebala da bude spona prema Vijeću ministara. Od 5 članova Upravnog odbora, četvoro je otišlo potom u politiku“, rekao je Sejdić.

Iz organizacije CPCD je potvrđeno da je dio ljudi iz tog odbora zaista napustio NVO i otišao u politiku, ali i da se od tog koncepta odustalo, jer je sporazum oko tog projekta potpisalo 530 organizacija od više hiljada koliko ih ima u BiH, te da se traži bolji način saradnje sa vlašću.

Dervo Sejdić je takođe istakao da u budžetu Vijeća ministara BiH ostaju svake godine sredstava za projekte i da je tu problem neorganizovanosti i inercije tog tijela.

„Digitalna komunikacija sa njima je spora i neefikasna. A kada nazovete, prebacuju da to nije njegov posao, da se obratimo drugom… Takođe sada se traže konsultacije NVO oko pripreme IPA 2 EU projekata. Da bi shvatili kako možete dati sugestiju, treba da danima proučavate Internet“, rekao je Sejdić i predložio da i Vijeće ministara, ali i Evropska komisija pojednostave platforme za davanje sugestija kako bi veći broj organizacija mogao dati svoje prijedloge.