U Bijeljini počela realizacija Programa za djecu u godini pred polazak u školu

380

Realizacija Programa za djecu u godini pred polazak u školu započela je u utorak u 9 vaspitnih jedinica u Bijeljini.

Lokacije su „Mali princ“, 4 vaspitne grupe, 16.15 – 19.15 časova, „Plavi čuperak“, 2 vaspitne grupe, 16.15 – 19.15 časova, „Sunce“ (Dvorovi), 2 vaspitne grupe, 16.15 – 19.15 časova, te „Pačija škola“ (Janja – Novo Naselje), 1 vaspitna grupa, 8.30 – 11.30 časova, rekao je Slaviša Vujanović, direktor vrtića Čika Jova Zmaj Bijeljina.

„Program za djecu u godini pred polazak u školu organizujemo u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture od 2011. godine. Ove godine će u program biti uključeno 202 djece, od toga četvoro iz romske populacije stanovništva, a program će biti realizovan svakog radnog dana po tri sata, u periodu od 1. marta do 31. maja 2022. godine“, kazao je Vujanović.

Naglasio je da je program prvenstveno namijenjen djeci koja do sada nisu bila obuhvaćena institucializovanim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a koja će od prvog  septembra krenuti u prvi razred osnovne škole.

Cilj programa je socijalizacija, osamostaljivanje, sticanje samopouzdanja, radnih navika i ovladavanje drugim vještinama potrebnim za polazak u školu.

Sredstva za realizaciju programa, tačnije za naknade vaspitačima i didaktički materijal, obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

„Obzirom da je ove godine uključeno samo četvoro djece iz romske populacije, nisu angažovani asistenti niti prevoz, što je bilo svake godine“, kazao je Vujanović.