U Bijeljini radionica povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

481
Foto: UDAR

Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ iz Bijeljine počinje danas sa obilježavanjem 16 dana aktivizma, kao i svake godine.

Danas je u prostorijama pomenutog Udruženja održana radionica povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, uz poruka da za nasilje nema opravdanja i da je nasilje nad ženama zločin.

U sklopu radionice, pored prezentacije i govora o samom značaju datuma i dana, oblicima nasilja i načinima podrške žrtvama nasilja, učesnici su govorili i o nasilju nad Romkinjama u BiH i njihovom položaju.

13 žena je podijeljeno u 2 grupe. Na flipcart papiru jedna grupa je dobila zadatak da predstavi oblike nasilja, što je to što one smatraju nasiljem. Druga grupa je dobila zadatak da napiše koje su to preventivne mjere i kako se može pomoći žrtvi nasilja. Zatim su pokazale šta su napisale i diskutovale o tome.

Iz Udruženja su istakli da su žene u cijelom svjetu, pa i kod nas u BiH, svakodnevno izložene nekom obliku nasilja, od svojih članova porodice, na radnom mjestu ili na ulici.

Zbog toga je bitno da se razvije svijest ljudi o ovom problemu kako bi se smanjila diskriminacija nad ženama i nasilje nad njima.

Foto: UDAR

Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama započinje i 16 dana aktivizma koji traju do 10 decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, što zapravo simbolizuje povezanost problema nasilja nad ženama sa ljudskim pravima, jer je upravo takav vid nasilja kršenje ljudskih prava.

„Pored današnjeg dana, obilježit ćemo i 1. decembar, Dan borbe protiv HIV/AIDS-a, 2. decembar, Dan ukidanja ropstva, 3. decembar, Dan osoba sa invaliditetom, kao i 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava“, izjavila je Cvija Mišić, kordinatorica aktivnosti.

„Ova radionica je za mene danas bila jako korisna, da mogu da se informišem o tome kome da se obratim u slučaju nasilja. Smatram da treba ovakvih radionica da bude više, da žene imaju informacija i da nauče šta trebaju da rade kad dožive nasilje. Svaka žena trpi nasilje, a posebno mi Romkinje, zato što nemamo nikakve škole, nemamo posla i moramo da trpimo zato što zavisimo od muževa. Ali, evo, danas smo naučile novo nešto. Ne treba da trpimo, za sve ima rješenje i izlaz. Ja sam dugo trpila nasilje od muža i njegove porodice.  Mogu reći da i danas trpim, ali u manjoj mjeri. Da sam prije znala za sve ovo gdje bih ja sad bila“ kazala je jedna od žena iz romske zajednice iz Bijeljine.