U brčanskom Dnevnom centru obilježen Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada

Povodom obilježavanja ovog datuma u prostorijama novootvorenog Romskog doma organizovano je niz manifestacija i aktivnosti radioničarskog tipa za djecu i roditelje - korisnike usluga Dnevnog centra na temu  „Značaj obrazovanja“

1014

U implementaciji Omladinskog centra „Vermont“ a uz podršku međunarodne organizacije „Save the Children“ u brčanskom Dnevnom centru je jučer obilježen Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada.

Povodom obilježavanja ovog datuma u prostorijama novootvorenog Romskog doma organizovano je niz manifestacija i aktivnosti radioničarskog tipa za djecu i roditelje – korisnike usluga Dnevnog centra na temu  „Značaj obrazovanja“.

Preko 50 mališana je kroz svoje literarne i likovne radove poručilo odraslima koji su prisustvovali obilježavanju ovog važnog datuma zašto se njihova prava moraju poštivati i zašto su njima obrazovanje i škola bitni za ostvarivanje zadatih ciljeva u životu.

Foto: Udar

„Međunarodna organizacija rada donijela je 2002. godine odluku da se 12. jun  obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Trenutno je u svijetu preko 200 miliona djece  u dobi od 5 do 14 godina širom svijeta prisiljeno da radi. Svoj doprinos u rješavanju ovog problema već 5 godina pruža i Omladinski centar „Vermont“ koji je kroz osnivanje Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onoj koja su u riziku da to postanu, obezbjedio sigurno mjesto za djecu koja se nalaze u nezavidnom položaju“– istakao je Asmir Husić, koordinator Dnevnog centra.

U nastavku manifestacije, organizatori iz Omladinskog centra „Vermont“ su sa  roditeljima korisnika diskutovali o položaju marginalizovanih grupa u Brčko distriktu, te o pomacima koje je neophodno uraditi kako bi se obrazovanje osjetljive kategorije djece dovelo na zadovoljavajući nivo.

Foto: Udar

Značaj obrazovanja je istaknut kao veoma bitan segment u razvoju i stabilizovanju položaja marginalizovanih  i ranjivih kategorija, te ukoliko svi, počevši od samih zajednica u Brčko distriktu do nadležnih institucija ne počnu raditi više na promociji značaja obrazovanja, nije moguće očekivati poboljšanje i napredak, poručili su prisutni roditelji i posjetioci Dnevnog centra.

Svakodnevno funkcionisanje Dnevnog centra  koji predstavlja zaista nezamjenjiv resurs za zajednicu Brčko distrikta podržavaju međunarodne organizacije Save the Children i (GiZ) GmbH, kao i Vlada Brčko distrikta BiH.

(portal-udar.net)