U Budžetu Grada Tuzle za Rome 40.000 KM

932
Foto: Ilustracija

U Budžetu grada Tuzle za 2020. godinu predviđeno je 40.000 KM sredstava pod tačkom “Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome”.

Također je predviđeno 12.000 KM kao grant za ostale nacionalne manjine, piše Udar.

Ova dva granta podvedena su pod rashode Službe za kulturu, sport, mlade I socijalnu zaštitu Grada Tuzle.

Inače, Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu usvojen je jednoglasno na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća. Budžet za narednu godinu iznosit će oko 62 miliona maraka.

Najviše sredstava planira se izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, izgradnju gradskog groblja Drežnik, parka u istočnom dijelu grada u tuzlanskom naselju Sjenjak.

Za komunalnu infrastrukturu namijenjeno je više od 27 miliona maraka, više od 43% ukupnih sredstava budžeta.

O Nacrtu vodit će se javna rasprava, a na osnovu javne rasprave i usvojenog Nacrta, Služba za budžet i finansije pripremit će prijedlog Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu.

(portal-udar.net)