U FBiH proglašen prestanak stanja nesreće uzrokovane koronavirusom

773

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku da 31. maja prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Ta odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Federalni štab civilne zaštite i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zaduženi su da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području Federacije i na toj osnovi utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.

Federalna uprava civilne zaštite zadužena je i da, u slučaju potrebe, stavi na raspolaganje snage i sredstva iz sastava odgovarajućih federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Vlada je zadužila rukovodioce organa uprave i upravnih organizacija Federacije BiH i kantona, odnosno rukovodioce općinskih/gradskih službi za upravu da, u okviru svoje redovne djelatnosti, obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem nesreće.

Vlada Federacije BiH je Odluku o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH donijela na 214. sjednici održanoj 16. marta 2020., saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA)