U Hercegovini projekat edukacije marginaliziranih žena o osnovnim ljudskim pravima

462
Arnela Buzaljko

Udruženje „Žena BiH“ Mostar implementirat će u osam lokalnih zajednica projekat educiranja žena i djevojaka o osnovnim ljudskim pravima, s fokusom na marginalizovane grupe u Hercegovini.

Projekat će, pod finansijskim pokroviteljstvom Kanadskog fonda lokalnih inicijativa, biti proveden u Prozoru/Rami, Jablanici, Čitluku, Širokom Brijegu, Stocu, Neumu, Ljubinju i Trebinju.

– Primarni problem koji ovim projektom želimo adresirati je nepovoljan položaj žena i djevojaka na pomenutom području, kao i nedostatak mogućnosti za njihovo ostvarivanje jednakih ljudskih prava u poređenju sa muškarcima kako u društvenom, tako i u javnom životu Hercegovine – istakla je glasnogovornica Udruženja “Žena BiH” Mostar Arnela Buzaljko.

Kako je kazala, cilj projekta je zalaganje za poštivanje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti žena i djevojaka, kao i marginalizovanih grupa u Hercegovini, te njihovo osnaživanje da uzmu aktivno učešće u društvu.

– Da bismo mogli početi raditi na problemu popravljanja situacije i na problemu narušenih ljudskih prava prvo moramo dovesti te ljude u situaciju da prepoznaju kako su njihova ljudska prava zaista narušena i povrijeđena. Tako da je jedan od glavnih ciljeva ovog projekta educirati žene, djevojke i pripadnike marginalizovanih grupa o tome kakva su njihova ljudska prava, šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo, koji obrasci ponašanja krše njihova ljudska prava, te ako se osjećaju ugroženo i povrijeđeno kako i na koji način da ostvare ta svoja ljudska prava i kod kojih relevantnih institucija i organizacija da potraže pomoć – kazala je Buzaljko.

Kroz ovaj projekt, kako je dodala, planiraju izvršiti obimno anketiranje u relevantnim institucijama, kao i među lokalnim stanovništvom.

– U osam lokalnih zajednica planiramo provesti veliko anketno istraživanje gdje ćemo više od 800 anketnih listića dati direktno u ruke ženama, djevojčicama, djevojkama, ljudima koji sebe smatraju pripadnicima ugroženih marginalizovanih grupa iz našeg društva da oni anonimno kažu sve što misle o stanju ljudskih prava u njihovoj lokalnoj zajednici i generalno – naglasila je Buzaljko.

Nakon toga, kako je kazala, održat će radionice u ciljanim lokalnim zajednicama na kojima će educirati odabrane projektne korisnice o osnovnim ljudskim pravima, te načinima i mehanizmima za njihovo ostvarivanje.

– Na osnovu ranije urađenog anketiranja, odnosno rezultata anketnih listića, izradit će se bazična studija, koja će realno prikazati stanje na terenu i na osnovu tog stanja prezentirati određene preporuke usmjerene ka predstavnicima svih relevantnih institucija i organizacija koje rade na polju ljudskih prava, na svim nivoima vlasti u Hercegovini- poručila je glasnogovornica Udruženja „Žena BiH“.

Projekat „Educiranje žena i djevojaka o osnovnim ljudskim pravima, sa fokusom na marginalizovane grupe u Hercegovini, i izrada Bazične studije sa preporukama“ provodit će se u narednih nekoliko mjeseci.