U javnim kuhinjama u USK sve više korisnika, prvi put i Romi

489
Foto: Ilustracija

Broj korisnika javnih kuhinja na području Unsko-sanskog kantona sve je veći zbog pogoršanja ekonomske situacije i sve drastičnijeg pada životnog standarda građana, pa se pomenute javne kuhinje suočavaju s ekonomskim poteškoćama u radu.

Takve probleme dijeli i javna kuhinja koja djeluje u sklopu humanitarne organizacije “Merhamet” u Bihaću, a direktor te organizacije Alen Prošić kaže kako među novim korisnicima evidentiraju i čitave porodice.

“Novina je da među korisnicima sada imamo i romske porodice koje su se ranije snalazile na razne načine i nisu tražile našu pomoć. Također, imamo ljude iz ruralnih područja koji nam se javljaju i traže podršku, penzionere čija penzija ne može da podmiri sve životne troškove, pa i ljude koji rade i imaju mala primanja. Ova cjelokupna situacija, uzrokovana pandemijom virusa korona i socijalnim posrtanjem većeg dijela društva, rezultirala je novim korisnicima i mi pokušavamo da svima udovoljimo”, kazao je Prošić.

Dodaje kako su time povećane i potrebe javne kuhinje, pa su zahvalni svim donatorima koji finansiraju njihov rad. Slična situacija je i u drugim javnim kuhinjama u USK, pa je tako i broj korisnika usluga javne kuhinje u Sanskom Mostu koja funkcionira u sklopu nevladine organizacije “Feniks” dostigao rekordnu cifru.

Prema riječima Emila Hotića, koji rukovodi radom ove ustanove, povećan broj korisnika direktna je posljedica sve težeg socijalnog položaja velikog broja građana.

“Trenutno imamo više 150 korisnika usluga naše kuhinje, što je najveći broj ako uzmemo u obzir sve ranije godine. Problem je u tome što je našim planom predviđena priprema manjeg broja obroka, tako da su naši kapaciteti odavno prevaziđeni, pa se snalazimo kako znamo i umijemo”, kaže Hotić.

Dodaje kako korisnicima, između ostalog, pomažu pripremom i distribucijom humanitarnih paketa, koji se potom starim i nemoćnim licima dostavljaju na njihove kućne adrese.

“Radi se o starijim osobama koje se otežano kreću i ne mogu doći do nas. Također, mnogima je teško doći zimi, pa im hranu dostavljamo na kućni prag”, istakao je Hotić. Većina materijalnih troškova se, prema njegovim riječima, pokriva samofinansiranjem te donacijama iz inostranstva.

Zbog toga što broj osoba koji traže usluge javnih kuhinja neprestano raste, biće potrebna i pomoć državnih institucija kako bi se zadovoljile osnovne socijalne potrebe sve većeg broja egzistencijalno ugroženih građana.