U medijima potrebno više širiti priče o oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama

824
Foto/FENA Senka Trgovčević

Priče o oporavku pacijenata sa mentalnim poteškoćama treba više širiti u medijima s ciljem da se potakne traženje stručne pomoći. Zaključak je to koji su iznijeli psihijatri i psiholozi na dvodnevnoj radionici o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju, koja je danas završena u Tesliću.

Naglašena je društvena odgovornost prema osobama sa mentalnim poremećajima, kojoj, kako je rečeno, treba posvetiti više pažnje jer se stigma i diskriminacija prema navedenoj kategoriji ljudi još osjeti u bh. društvu.

U odnosu s medijima ključno je pitanje da li je etično putem medija davati savjete o rješavanju metalnih poremećaja. Psihijatri često vole pretjerivati, te novinari trebaju izbjegavati senzacionalizam i imati na umu da je svaki tretman „skrojen“ drugačije za pacijente iako imaju istu dijagnozu – mišljenja je prof. dr. Esmine Avdibegović sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Naglasila je da etika nalaže da doktori koji djeluju u oblasti mentalnog zdravlja mogu govoriti o struci i kliničkoj praksi. Na taj način čuvaju dignitet struke i dostojanstvo pacijenta.

Ukoliko se zdravstveni radnici i saradnici budu toga držali, time mogu bitno utjecati na adekvatno pružanje informacija medijima. Razvijanje različitih oblika saradnje između sektora zdravstva i medija  ključni je preduvjet za podizanje svijesti javnosti o potrebama i pravima osoba sa mentalnim poremećajima – rekla je šefica Odsjeka za noramtivno-pravne poslove u  Federalnom ministarstvu zdravstva  Adisa Mehić.

Ukazala je da je etičko izvještavanje u oblasti mentalnog zdravlja važan mehanizam unapređenja programa socijalne uključenosti osoba sa mentalnim poremećajima u zajednicu kojoj pripadaju.

Upravo ta uključenost osoba sa mentalnim poremećajima u društvo na ravnopravnoj osnovi sa drugima, je bitna odrednica mentalnog zdravlja, i jedini put koji osigurava da prava ovih osoba budu stvarna i djelotvorna – zaključila je Mehić.

Skrenuta je pažnju na mrežu centara za mentalno zdravlja kojih ima 44 u Federaciji BiH i 27 u Republici Srpskoj. Radi se o službama u zajednici koje su namijenjene pružanju usluga savjetovanja, podrške i pomoći osobama za poteškoćama u mentalnom zdravlju.

Na radionici medijskim stručnjacima predstavljena je publikacija Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju. Sadržava primjere prihvatljive i neprihvatljive terminologije o izvještavanju o mentalnom zdravlju, kao i mitove i činjenice o mentalnim poremećajima.

Osim toga, novinari su kroz iznesena lična iskustva osoba sa mentalnim poremećajima imali priliku da čuju koje su posljedice stigmatizacije, ali i uticaj rehabilitacije ukoliko se ovim osobama pruži šansa za život i rad u zajednici.

Radionica iz oblasti etičkog izvještavanja i odnosa s javnošću organizovana je u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

(FENA)