U Mostaru predavanje o problematici anticiganizma

469
Foto: hercegovina.info

U prostorijama Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara održano je predavanje o poblematici anticiganizma, a u okviru projekta ‘Sa Romima za Rome – ljudska prava u fokusu’ koji je podržan od strane ambasade SAD u BiH.

Na ovom predavanju prisutni su bili predstavnici Policijske uprave Mostar, Policijske uprave Čapljina, Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije, Grada Mostara, škola i drugih institucija, a razgovaralo se o tome koliko su pripadnici Romske populacije nepravedno zapostavljeni i kako se o njima priča uglavnom u negativnom kontekstu, a o njihovim problemima se sazna tek kad bude prekasno, odnosno kada se dogodi porodično nasilje, seksualna eksploatacija, kada su žrtve trgovine ljudima ili kada se dogodi ubistvo.

Predstavljeno je i nekoliko primjera marginalizacije Roma, ali i nekoliko primjera gdje su se mladi Romi i Romkinje kao žrtve nasilja obraćali nadležnim institucijama (policija i Cenatr za socijalnu skrb) u svojim sredinama, međutim gotovo ništa nije poduzeto kako bi se njihova prava zaštitila.

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Europi, ali i pored činjenice da već vijekovima žive na tlu BiH i Evrope njihova prava se i dalje svakodnevno krše. Romi se suočavaju sa predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i socijalnom isključenošću. Romske zajednice se smatraju zatvorenim i tradicionalnim, a u suštini njihova zatvorenost je prouzrokovana čestim negativnim iskustvima koje su doživjeli i marginalizacijom koju im nameće većina.

Njihova kultura, jezik i tradicija se potiskuju i ne posvjećuje im se dovoljno pažnje iako je baš romski utjecaj dokazano obogatio evropsku kulturnu baštinu.

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je 2011. godine istaknula je anticiganizam kao glavni uzrok isključivanju i marginalizaciji Roma, a sam anticiganizam je definirala kao specifičnu formu rasizma, ideologiju koja je zasnovana na rasnoj superiornosti, formu dehumanizirajućeg i institucionalnog rasizma podržanog duboko ukorijenjenom diskriminacijom, koja se, pored ostalog, izražava nasiljem, govorom mržnje, eksploatacijom, stigmatizacijom.

Anticiganizam je označen i kao ključni uzrok isključivanja i marginalizacije Roma i Romkinja u ‘EU strateškom okviru za ravnopravnost, inkluziju i učešće Roma i Romkinja 2020 – 2030’, a definirana je i obaveza zemlja članica EU i zemlja u susjedstvu da se aktivno bore protiv anticiganizma.

Upravo imajući u vidu da je anticiganizam prepoznat kao ključni uzrok isključivanja i marginalizacije Roma i Romkinja svih uzrasta, neophodno je kontinuirano raditi na podizanju svijesti kako profesionalca i predstavnika institucija, tako i opće populacije o prisutnosti i posljedicama koje anticiganizam ostavlja ne samo na Rome i Romkinje, nego i na cjelokupnu društvenu zajednicu.

Ipak, da nije sve tako crno i sivo, predstavljeni su i neki pozitivni promjeri Roma i Romkinja koji djeluju u vladinom i nevladinom sektoru, lokalnim zajednicama, školama, i drugim institucijama.

Predavanje je održala programska direktorica udruge ‘Otaharin’ iz Bijeljine Bojana Jovanović, u saradnji sa Centrom za psihološku pomoć ‘Sensus’ iz Mostara, a uz podršku Gradske uprave Grada Mostara, prenio je hercegovina.info.