U naredne tri godine izgradnja 1.000 stanova za socijalno stanovanje u RS-u

Planirano je da se u naredne tri godine izgradi 1.000 stanova za taj model socijalnog stanovanja, što bi na godišnjem nivou iznosilo od 200 do 300 novih stambenih jedinica

1157
Foto: Ilustracija

Korisnici alternativnog smještaja, izbjegle i raseljene osobe, stariji od 65 godina bez porodičnog staranja u stanju socijalne potrebe, mladi bračni parovi, te lica s deficitarnim zanimanjima, koja se ne mogu naći na tržištu rada ili ih ima nedovoljno, a od posebnog su značaja za razvoj jedinica lokalne samouprave, trebali bi imati pogodnosti prilikom rješavanja stambenog pitanja u Republici Srpskoj.

Isto bi trebalo da se odnosi i na posebne socijalne kategorije kao što su beskućnici, samohrani roditelji, djeca i mladi bez roditeljskog staranja, lica s invaliditetom, žrtve nasilja…

To je planirano Nacrtom zakona o socijalnom stanovanju u RS-u, koji bi trebalo da se razmatra na narednoj sjednici Narodne skupštine RS.

U zakonu se pojašnjava da je socijalno stanovanje stambeno zbrinjavanje koje se obezbjeđuje dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup na određeno vrijeme, dok traju potrebe za tim vidom zbrinjavanja.

Planirano je da se u naredne tri godine izgradi 1.000 stanova za taj model socijalnog stanovanja, što bi na godišnjem nivou iznosilo od 200 do 300 novih stambenih jedinica.

Sredstva za izgradnju tih kategorija stanovanja za izbjegle i raseljene osobe, u naredne tri godine, obezbijeđena su kroz projekte iz donatorskih sredstva u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja i kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope.

Radi se o odobrenom kreditu za projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, a sve u cilju stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica.

Pravo na socijalno stanovanje imat će osobe koje nemaju u vlasništvu drugu nepokretnost, a kod utvrđivanja visine zakupnine uzimat će se u obzir tip i zona stambene jedinice, dok troškovi komunalnih usluga ne ulaze u cijenu zakupnine.

(FENA)