U Narodnoj skupštini RS, po prvi put obilježen Svjetski dan Roma

Svake godine, Mreža organizuje kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod nazivom “ Imam pravo da imam prava” sa nizom aktivnosti koje počinju 8.marta na Međunarodni dan žena i završavaju 8. aprila na Svjetski dan Roma

1777
Foto: portal-udar.net

Neformalna ženska romska mreža “Uspjeh” uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je Svjetski dan Roma, po prvi put, u Narodnoj Skupštini Republike Srpske u Banja Luci.

Na uvodnom obraćanju, izaslanik predsjednika Republike Srpske, prof. dr Mile Dmičić istakao je da je ozbiljnost ravnopravnog tretmana zapravo ustavno i zakonsko, ali nadasve moralno i ljudsko pitanje.

“Često kažemo nacionalno pitanje, pitanje konstutivnosti, pitanje učešća u stvaranju društva, njegovom funkcionisanju i u zajedničkoj borbi za neko bolje sutra i u tome upravo pod ovim krovom uvijek ćete i u budućnosti imati što je moguće veću podršku”, rekao je Dmičić.

Manifestaciji su prisustvovali brojni predstavnici/e Vlade Republike Srpske, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva za izbjeglice i raseljene RS, Ministarstva prosvjete i kulturu, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kao i predstavnici Odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH, te predstavnici brojnih međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i predstavnika/ca Roma.

“Kada sam dobio pozivnicu za ovu manifestaciju i kada sam vidio da ce se održati u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, odmah sam potvrdio svoje učešće kako bih dao podršku vašim naporima… Zaista, pozdravljam ovu inicijativu Ženske romske mreže koja je stavarno aktivna. Ovo je dokaz da su žene stvarno ravnopravne i da mogu iznjeti dosta toga i doprinjeti promjenama u našem društvu” rekao je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta.

Kada govorimo o siromaštvu u Bosni i Hercegovini, možemo zamisliti skalu koja ide 1, 2, 3, pa deset praznih mjesta pa onda dolazi Romska populacija. Mi govorimo o najmarginiliziranoj, a ujedno i najvećoj skupini u našem društvu. Kada Rome i Romkinje pitamo o tome kako žive, najčešći je odgovor da žive životom bez ikakve perspektive, opisuju svoj život u kojem nemaju šanse i ne vide mogućnost promjene na bolje.

 “Želja mi je da institucije na svim nivoima vlasti svojim Romima i Romkinjama koje žive na tom području omoguće pristup i participaciju u donošenju najbitnijih odluka”, poručio je moderator manifestacije Ševko Bajić.

Jučerašnji skup je pružio priliku da se još jednom ukaže i govori o pravima Roma i Romkinja. Preko 40 posto romske populacije je isključeno iz sistema obrazovanja, više od 60% neće završiti srednju školu a manje od 10% će završiti fakultet. Izneseni su podaci koji kažu da ako ništa Romi i Romkinje zaslužuju život jednakih mogućnosti u našoj zemlji.

Svjetski dan Roma je prvi put obilježen 1971.godine sa ciljem da ukaže na bogatu historiju i kulturu Roma ali isto tako da ukaže i na široki spektar problema u ostvarivanju socio-ekonomskih i ljudskih prava sa kojim se suočavaju Romi širom svijeta naročito na Balkanu a samim time u Bosni i Hercegovini.

“Povodom ovog skupa, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini želi da ukaže na važnost romske kulture, romskog identiteta kao nacionalne manje u Bosni i Hercegovini. I također, da podsjeti Vlasti Bosne i Hercegovine da učine sve što je u njihovoj moći da obezbijede ostvarivanje ljudskih prava romske zajednice u potpunosti. Ovo naravno počinje od izvršenje preduse Europskog Suda za Ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, ali se odnosi i na mnoge druge stvari u raznim sferama u kojime se romska populacija susreće sa raznim problemima” rekao je predstavnik Misije  Miloš Bogičević.

Obilježavanje dana Roma je ujedno i posljednja aktivnost u okviru kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma.

Mreža “Uspjeh”djeluje  od 2010. godine i okuplja 6 ženskih romskih organizacija kao i 5 pojedinki/ aktivistica sa teritorije  Bosne i Hercegovine.

Svake godine, Mreža organizuje kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod nazivom “ Imam pravo da imam prava” sa nizom aktivnosti koje počinju 8.marta na Međunarodni dan žena i završavaju 8. aprila na Svjetski dan Roma. U toku mjesec dana ženskog romskog aktivizma, Mreža radi na povećanju vidljivosti problema sa kojima se svakodnevno susreću Romkinje u BH društvu.

Pored obilježavanja Svjestkog dana Roma, Mreža je tokom kampanje imala brojne aktivnosi kao što su ulične akcije, sastanci sa predstavnicima Vlasti na svim nivoima kao i aktivnosti u samoj zajednici.

(portal-udar.net)