U Novom Travniku počeo volonterski Projekat instruktivne nastave

906
Foto: "Merhamet" Novi Travnik

Projekat instruktivne nastave, pokrenut je za najmlađe korisnike Javne kuhinje „Merhamet“ u Novom Travniku.

Rezultat je to rada volontera i sekretara Merhameta koji su od početka školske godine tražili način za pokretanje projekta za djecu slabijeg imovinskog statusa, a u cilju unapređenja znanja i lakšeg savladavanja školske nastave.

Većina učesnika u projektu svakodnevni su korisnici kuhinje, djeca romske populacije, kao i djeca koja poohađaju nastavu prema prilagođenom planu i programu.

Nediskriminacija i nastojanja da se svima, bez obzira na imovinski status, naciju, religijsku, ili bilo koju drugu pripadnost pruže jednaki uslovi svijetli su primjer u našem društvu, naročito kada se uzme  u obzir da se cijeli proces odvija besplatno.

Kako su nam naveli, volonteri ne razmišljaju o tome iz koje sredine dijete dolazi. Smatraju da su sva djeca podjednako važna  i da je svima potrebna šansa za bolje uslove školovanja.

Kako bi djeca što lakše savladala gradivo i popravila ocjene u matičnim školama, veliki značaj imaju nastavnici volonteri. Instruktivna nastava se odvija za predmete: Matematika, Bosanski jezik i književnnost i Engleski jezik.

Nastavnik matematike kazao nam je da je riječ o djeci sa kojom se nije dovoljno radilo, ali da je najbitnije da imaju želju za učenjem i popravljanjem ocjena.  Prema riječima nastavnika djeca su ovu priliku prihvatila veoma ozbiljno. Također, i roditelji su zadovoljni radom nastavnika. U dogovoru sa nastavnicima i roditeljima prati se napredak djece u školama.

Za sada su pomaci vidljivi i ohrabrujući, a to se najbolje vidi u trenucima kada se na kraju sedmice sumiraju ocjene. Kao nešto na šta su posebno ponosni ističu primjer djeteta sa kojim se radi prema posebnom planu i programu, a koje je, zahvaljujući instruktivnoj nastavi, popravilo u školi ocjene iz predmeta Engleski jezik.

Instruktivna nastava održava se svake sedmice i trajat će do kraja školske godine.

Želja volontera je da probude svijest kod potencijalnih donatora, koji bi prepoznali značaj ovog projekta i pomogli u doniranju odjeće, obuće i školskog pribora za djecu, s obzirom na to da je riječ o djeci slabijeg imovinskog statusa.

(portal-udar.net)