U povodu Međunarodnog dana Roma, održana svečana sjednica Odbora za Rome

Predsjedavajući Odbora za Rome Mujo Fafulić, podsjetio je na važnost Svjetskog kongresa Roma 1971. godine kada su Romi ozvaničili svoj nacionalni identitet, himnu i zastavu, nakon holokausta koji su preživjeli za vrijeme Drugog svjetskog rata. Uprkos tome, Romi su i danas suočeni sa problemima o kojima su raspravljali prije 50 godina

1600
Svečana sjednica Odbora za Rome (Foto: Udar)

U povodu Međunarodnog dana Roma koji se obilježava 8. aprila, Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH danas je održao svečanu sjednicu. Na sjednici, kojoj su prisustvovale brojne ličnosti iz političkog i nevladinog sektora, govorilo se o nepovoljnom položaju romske manjine u BiH i daljim smjernicama i koracima u radu za zajednicu, prije svega prisjetivši se značaja predstojećeg 8. aprila za romsku kulturu, tradiciju, jezik, odnosno identitet.

Predsjedavajući Odbora za Rome Mujo Fafulić, podsjetio je na važnost Svjetskog kongresa Roma 1971. godine kada su Romi ozvaničili svoj nacionalni identitet, himnu i zastavu, nakon holokausta koji su preživjeli za vrijeme Drugog svjetskog rata. Uprkos tome, Romi su i danas suočeni sa problemima o kojima su raspravljali prije 50 godina.

Foto: Udar

– Romska zajednica zaostaje po pitanju integracije u savremeno društvo. I dalje su prisutni problemi stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i obrazovnih potreba Roma. Kao novinu, od 2017. godine imamo Akcioni plan za Rome koji će na neki način pružiti priliku romskoj zajednici da se integriše, a najbolja prilika za to je obrazovanje. Usvajanjem budžetskih sredstava za Akcioni plan po prvi put, država je pokazala da je i njoj u interesu kvalitetniji položaj Roma u BiH – rekao je Fafulić.

Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice za ljudska prava BiH, istakla je da proces unaprjeđivanja položaja Roma zahtjeva postepen proces kome treba dati vremena. Prema njenim riječima, BiH se nalazi na trećini puta od kako je 2009. počeo snažniji pristup integracije Roma u BiH.

Foto: Udar

– Napravili smo jedan drugačiji operativni pristup i započeli istinski sa temeljitim mjerama i aktivnostima koje za cilj imaju da u dogledno vrijeme možemo govoriti o potpunoj integraciji Roma u savremeno društvo. Najbitnija pitanja za Rome su obrazovanje i zapošljavanje, jer nema integracije dok sva romska djeca ne budu uključena  u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Drugo pitanje na koje smo stavili akcenat je antidiskriminacija, odnosno smanjivanje skrivene diskriminacije. U tom kontekstu, nadu polažemo u snagu lokalnih zajednica od kojih su mnoge izradile svoje lokalne planove za Rome – istakla je Đuderija.

Tokom svečane sjednice, promovisane su nagrade Evropske komisije  za integraciju Roma, koje su dobile Indira Bajramović i Sanela Bešić.

– Čast i privilegija je dobiti nagradu Evropske komisije za lični doprinos u razvoju i socijalnoj integraciji Roma. Ta nagrada je važna za mojih 17 godina djelovanja u nevladinom sektoru. Ovo je prilika da podsjetim političare da je BiH potpisala 2008. godine Evropsku socijalnu povelju, ali uprkos tome, socijalna sigurnost, pravičnost i jednakost, naročito za Rome, nisu i dalje ostvarene – naglasila je Bešić iz Udruženja „Kali Sara“.

Foto: Udar

– Najprije, drago mi je da su moj rad i trud prepoznati tokom ovih 20 godina angažmana u NVO sektoru. Ipak, najveća nagrada je kada korisnice dođu i pohvale rad organizacije kada im pomognemo. Ništa ne bismo mogli uraditi bez saradnje sa institucijama BiH, donatorima, međunarodnim organizacijama i drugima – rekla je Bajramović, predsjednica Udruženja „Bolja budućnost“.

Za ponedjeljak, kada će se obilježiti Međunarodni dan Roma, širom BiH su najavljene brojne akcije sa ciljem ukazivanja na značaj ovog dana, ali i na probleme sa kojima se Romi kao najveća nacionalna manjina u BiH i Evropi suočavaju.

(portal-udar.net)