U Prnjavoru manifestacija za žensku ravnopravnost

Aktivistice i aktivisti organizacije „Romska djevojka-Romani Ćej“ su danas u Prnjavoru u uličnoj akciji skrenuli pažnju građanima na nužnost ravnopravnosti žena u društvu.

1155
foto: Udar
foto: Udar

Aktivistice i aktivisti organizacije „Romska djevojka-Romani Ćej“ su danas u Prnjavoru u uličnoj akciji skrenuli pažnju građanima na nužnost ravnopravnosti žena u društvu. Za Međunarodni praznik žena 8. mart razgovorom sa prolaznicima i promotivnim materijalom saopšteno je da žene moraju biti ravnopravne kako u kući, tako i cjelokupnom društvenom ambijentu.

Jedna od učesnica, Sajma Kahrić, je rekla da su u posebno teškoj situaciji Romkinje.

„Osnovna stvar za ravnopravnost je posao, a njega nema. Međutim, kada je u pitanju pozicija žene u romskoj porodici, tu je došlo do napredka i dio žena je u malo boljoj poziciji“, rekla je Kahrić.

Predsjednica udruženja Snježana Mirković je rekla su napravljeni neki minimalni pomaci kada je u pitanju zapošljavanje Romkinja, ali da je to nedovoljno.

„Cilj je imati obrazovane Romkinje koje će biti konkurentne i imati posao. Tu je ravnopravni teret i na vlasti i na samoj romskoj zajednici“, istakla je Mirković.

Branko Deket, odbornik u Skupštini opštine Prnjavor ispred nacionalnih manjina, je rekao da je ravnopravnost žena izuzetno važna u svim sferama života.

„Ali ono gdje su žene heroji je da su majke. One rađaju djecu. I zato im treba pomoći i oko posla i drugih obaveza“, rekao je Deket.