U RS-u, nacionalne manjine nemaju više svoje predstavnike u opštinama

1560
Učesnici i učesnice okruglog stola u Doboju

U  Doboju je nedavno održan okrugli sto na temu učešće pripadnika nacionalnih manjina u izborima za opštinski nivo i općenito njihovo učešće u u lokalnim vlastima u Republici Srpskoj.

Na okruglom stolu je između ostalog rečeno da su za pripadnike nacionalnih manjina u pojedinim opštinama u Republici Srpskoj izbačeni, što znači da se nacionalne manjine na sljedećim lokalnim izborima, neće moći kandidovati kao odbornici u svojim opštinama.

Ovo je na okruglom stolu, između ostalog, rekao Dragan Marković, predsednik Saveza nacionalnih manjina regije Doboj. Pored njega, na okruglom stolu su bili i predstavnici Misije OSCE u BiH, predstavnici udruženja nacionalnih manjina, te Tihomir Knežiček presedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.

Inicijativa ovog okruglog stola bila je da se pokuša vratiti status u kojem sugradovi i opštine, koji su imali vijećnika iz reda nacionalnih manjina, i dalje imaju rezervisan mandat kao pripadnici nacionalnih manjina.

„Pripadnici nacionalnih manjina su državljani Bosne i Hercegovine kao i ostali i zavređuju da imaju svoje predstavnike na lokalnom nivou“, izjavio je Tihomir Knežiček, presedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovini

Na okruglom stolu je donesen prijedlog da se u roku od 60 dana sazove konferencija, koja bi na neki način dala odgovore na ta pitanja, te je tražena pomoć Misije OSCE u BiH, a tražiće se i pomoć Vijeća Europe.

Domaćin ovog okruglog stola, predsednik Vijeća nacionalnih manjina regije Doboj, Dragan Marković, rekao je da nacionalne manjine odmah moraju poduzeti nešto po ovom pitanju.

“Gradovi u kojima su izbrisani mandati za nacionalne manjine su Doboj, Bjeljina, Modriča i druge opštine u regiji Doboj. Jedino u opštini Vukosavlje nacionalne manjine još uvjek imaju svog predstavnika”, rekao je Marković.

Na kraju je donesena odluka da će se u roku od 60 dana sazvati konferencija na kojoj će biti pozvani Obdusmeni za ljudska prava, Misija OSCE-a i druge relevantne  međunarodne organizacije koje mogu pomoći da se rješi ovaj problem.

(portal-udar.net)