U Srbiji romski jezik u školama, u BiH na čekanju

Njegovanje jezika i kulture čini dio čuvanja identiteta, a značaj koji nastavnici romskog jezika imaju u tom procesu je nemjerljiv

409

Predsjednik Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine u Srbiji, Dalibor Nakić, prisustvovao je zajedno sa predsjednicom Izvršnog odbora Pavom Čabrilovski održavanju seminara za nastavnike romskog jezika.

Seminar je organizovala Pokrajinska kancelarija za inkluziju Roma u AP Vojvodina, a prisustvovali su mnogobrojni nastavnici romskog jezika.

Na samom početku, direktorica Kancelarije i predsjednica Odbora za obrazovanje u Nacionalnom savjetu, Ljiljana Mihajlović, pozdravila je prisutne i zahvalila se predsjedniku Nakiću na podršci koju Nacionalni savjet pruža promociji romskog jezika i podršci nastavnika u njihovom radu i usavršavanju, ističući značaj realizacije nastave izbornog predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Predsjednik Nakić je u svom obraćanju zahvalio organizatorima na pozivu i dodao da Nacionalni savjet podržava rad nastavnika romskog jezika.

„Njihov doprinos je nemjerljiv za očuvanje romskog jezika. Radićemo na širenju mreže nastavnika kroz pripremu udžbenika i drugih nastavnih sredstava“, kazao je.

U ime Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, seminaru je prisustvovala Živana Živanović, koja je i predsjednica Odbora za obavještavanje u Nacionalnom savjetu.

Ona je u svom obraćanju istakla da njegovanje jezika i kulture čini dio čuvanja identiteta, a da je značaj koji nastavnici romskog jezika imaju u tom procesu nemjerljiv.

U međuvremenu, dok se u Srbiji izučava romski jezik u školama, u Bosni i Hercegovini to još uvijek nije slučaj.

Srbija je po tom pitanju očito odmakla daleko od BiH.

Udar je u više navrata pisao o raznim namjerama i verbalnoj podršci koju su nadležne institucije davale ovakvim inicijativama, ali do konkretne realizacije nikada nije došlo.