U toku projekat “Podizanje svijesti o važnosti vakcinacije sa posebnim fokusom na romsku djecu – Imunizacija za svako dijete!“

839

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar“, u saradnji sa udruženjem Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj, a uz finansijsku podršku UNICEF Bosna i Hercegovina, započela je projekat pod nazivom “Podizanje svijesti o važnosti vakcinacije sa posebnim fokusom na romsku djecu – Imunizacija za svako dijete!!!“.

UNICEF u svom godišnjim izveštaj za 2017. godinu navodi da stopa vakcinacije za Bosnu i Hercegovinu iznosi 68 posto za djecu ispod pet godina, a najnovije procjene ukazuju na to da se pokrivenost čak smanjuje za određene vakcine kao što su one protiv malih boginja, zauški i rubeole. U isto vrijeme stopa imunizacije romske djece iznosi samo 4%, u poređenju sa 68% djece iz opće populacije.

“U skladu sa gore navedenim podacima, započeli smo sa realizacijom projekta koji ima za cilj podizanje svijesti o važnosti vakcinacije kao i povećanje broja vakcinisane djece sa posebnim naglaskom na romsku djecu”, kažu iz Udruženja.

Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj je zaduženo za koordinaciju aktivnosti na terenu i kreiranje baze podataka na osnovu terenskog rada 16 medijatora. Medijatori će raditi direktno u zajednicama i to u 4 kantona: Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton i Tuzlanski kanton.

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” je zaduženo za izradu analize barijera i prepreka u procesu vakcinacije, komunikacije i koordinaciju sa svim relevantnim stakeholderima projekta kao i za promociju projekta, saopćeno je.

Realizacija projekta je počela u decembru 2019. godine i trajat će do kraja maja 2020.godine.

(portal-udar.net)