U Tuzlanskom kantonu potpisan dokument o postupanju s ciljem zaštite djece

783

Protokol za postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Tuzlanskom kantonu danas su potpisali predstavnici resorno nadležnih kantonalnih ministarstava, institucija i udruženja koja se bave ovom tematikom.

U želji da se na ovaj način obilježi i Međunarodni dan ljudskih prava, događaju je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

– Ovim smo, mislim na sve institucije u lancu, dobili jasno definisanu uputu, putanju kojom efikasno i u najboljem interesu djeteta postupati u situacijama prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja djece. Očekujemo da će naša kvalitetnija međusobna povezanost i definisanje svačije uloge ponaosob, pomoći da se još kvalitetnije i efikasnije borimo za zaštitu ljudskih prava i protiv svakog oblika eksploatacije djece – kazao je Hodžić.

Cilj potpisivanja i primjene Protokola je izgradnja sistema prevencije i zaštite djece od prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije, a shodno obavezama iz Konvencije o pravima djeteta, a posebno prava na zaštitu od ekonomske eksploatacije i obavljanja bilo kojeg rada koji može biti opasan ili ometati obrazovanje djeteta, odnosno, njegov fizički, mentalni, moralni, društveni i socijalni razvoj.

Nadležne institucije i organizacije ovim činom žele pokazati opredjeljenje da kontinuirano doprinose razvoju sistema i usluga podrške i zaštite svih prava djece, a posebno djece u riziku od prosjačenja i drugih oblika eksploatacije.

Izrada Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u TK dio je projekta „Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH“, koji se implementira od strane World Vision BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ i NVO Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država.

Protokol su u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva obrazovanja i nauke potpisali ministri Esad Džidić, Midhat Dobrnjić i Elvis Baraković, koordinator Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima TK Mehmedalija Fišeković, v.d. direktor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Amir Muharemović i direktorica udruženja „Zemlja djece u BiH“ Mirsada Bajramović, a planirano je da Protokol potpišu i ministar zdravstva Božo Jurić i glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić, saopćeno je iz Vlade TK.