U Tuzli osnovano Udruženje “Klub mladih Roma”

Klub Mladih Roma u nacionalnim i lokalnim strategijama za mlade će raditi na tome da bude prepoznat kao jedan od partnera sprovođenja omladinske politike

2146
Foto: Klub mladi Roma

Na inicijativu grupe  mladih aktivista i aktivistkinja iz Tuzle, nedavno  je osnovano Udruženje “Klub mladih Roma“.

Klub mladih Roma će biti i mjesto okupljanja omladinaca, kako bi zajednički radili na razvijanju novih ideja, za poboljšanje kvaliteta života mladih Roma i Romkinja.

Vahid Beganović, predsjednik ovog udruženja, rekao je za Udar da je cilj osnivanja Kluba, bio da se romska zajednica uključi u proces njihove integracije u društvo i da MZ Kiseljak bude društvo jednakih mogućnosti.

Mladi Romi u zajednici, kaže on, se ne druže dovoljno, obzirom da u zajednici nema socijalnih aktivnosti, pa će Klub mladih Roma okupljati mlade na jednom mjestu, gdje će moći da se okupljaju i druže.

„Kao grupa mladih, prošli smo niz edukacija i treninga. Učestovali u akcijama koje su se odvijale u našoj zajednici. Davali smo svoj doprinos na razne načine, a jedan je kroz odlaske na sastanke Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka“, izjavio je Abdija Beganović aktivista udruženja.

Višak slobodnog vremena, rekli su iz Kluba, mladi će sada će moći kvalitetnije da iskoriste, a što će im posebno pomoći da se sklone sa ulice i od većine problema.

„Građani Tuzle i Tuzlanskog kantona gotovo da su zaboravili Kiseljak. Mlađe generacije ga samo površno poznaju, dok se mještani Kiseljaka suočavaju sa nizom infrastukturnih i komunalnih problema, kao i problema po pitanju okoliša, kvaliteta stanovanja, integracije stanovništva i lošeg materijalnog statusa, i to u mnogo većoj mjeri nego što je to nekada bilo“, rekao je Vahid.

On je dodao da je akumulirano nezadovoljstvo svim ovim razlozima utjecalo na odluku da se ova grupa mladih aktivira i napravi korake ka pozitivnim promjenama.

Naš cilj je takođe da svojim aktivnim angažovanjem doprinesemo  razvoju mladih Roma i Romkinja, te smanjenju negativnih stavova i diskriminacije Roma. Članovi udruženja žele svojim djelovanjem da unesu promjene, prvenstveno na lokalnom nivou a zatim na većim nivoima vlasti“, rekao je Vahid Beganović

Klub mladih Rom u narednom periodu, ima u planu obilježiti neke od značajnih datuma za Rome. U saradnji sa drugim organizacijama organizovaće proslavu Đurđevadana. Planirane su i sportske aktivnosti, tačnije Malonogometni turniri pod nazivom “Ujudinjeni nogometnom loptom protiv diskriminacije i rasizma“ koji bi trebao da se organizuje dva puta godišnje i to povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma i 2. augusta, kada se obilježava Aliđun.

Klub Mladih Roma u nacionalnim i lokalnim strategijama za mlade će raditi na tome da bude prepoznat kao jedan od partnera sprovođenja omladinske politike, omladinskog rada koji doprinosi jačanju ličnih, društvenih i profesionalnih kapaciteta mladih Roma.

(portal-udar.net)