U Tuzli zaposleno 15 Roma/kinja

649

Romi/kinje na području Grada Tuzla suočavaju se sa velikom nezaposlenošću. Nekoliko je razloga za to – stereotipi poslodavca, loša kvalifikaciona struktura populacije, neaktivnost na tržištu rada, nedostatak znanja i vještina za traženje posla. S druge strane Romima/kinjama su Zakonom zagarantirana socijalna i druga prava, kao i svim drugim građanima i uslov ostvarivanja prava je samo poznavanje kako i na koji način ih ostvariti.

Međutim, prema informacijama sa terena veliki broj romske populacije ne posjeduje validne dokumente (državljanstvo, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu) što dodatno onemogućava ostvarivanje njihovih prava. Razlozi zbog kojih roditelji ne registriraju djecu su različiti, od nedostatka novčanih sredstava, neposjedovanja dokumentacije potrebne za registraciju, najčešće majčinih ličnih dokumenata, do nepoznavanja načina registracije (zakonskih rokova za prijavljivanje). Iz svega gore navedenog proizilazi činjenica da Romi ne znaju kako i na koji način ostvariti prava koja ih po Zakonu sleduju, i neophodna im je kontinuirana podrška.

Udruženje „Euro Rom“ iz Tuzle implementira projekat „Socijalno i ekonomsko osnaživanje Roma/kinja u Gradu Tuzla“ koji je financijski podržan od Grada Tuzla. Kroz projektne aktivnosti, radom na terenu u romskim zajednicama oko 4500 Roma/kinja sa područja Grada Tuzla informisano je o mogućnostima zapošljavanja, o mogućnostima korištenja sredstava koja su namjenjena za sufinansiranje zapošljavanja Roma/kinja a koja se odvajaju svake godine u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementiraju se kroz Federalni zavod za zapošljavanje i Kantonalne Službe, kao i sredstva koja odvaja Grad Tuzla za zapošljavanje Roma, kao i o mogućnostima ostvarivanja socijalnih i drugih prava.

Udruženje Euro Rom obavilo je sastanke sa poslodavacima sa područja Grada Tuzla i informisalo ih o mogućnostima korištenja sredstava koja su namjenjena za sufinansiranje zapošljavanja Roma/kinja, a koja se odvajaju svake godine za ovu namjenu. U toku implementacije projekta objavljeni su pozivi za sufinansiranje zapošljavanja Roma/kinja, koji su dostavljeni zainteresovanim poslodavcima. Dio poslodavaca je aplicirao na pozive te je zaposleno 15 Roma/kinja na području Grada Tuzla, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Realizovano je 10 treninga za oko 150 Roma/kinja koji su prošli edukaciju za aktivno traženje posla (kako napisati CV, motivaciono pismo, pripremiti se za intervju za posao, i sl.), kao i za prepoznavanje problema ostvarivanja socijalnih i drugih prava i upoznavanje sa propisima i procedurama za njihovo ostvarivanje.

Radionice za Rome i Romkinje u Tuzli
Radionice za Rome i Romkinje u Tuzli

Pripremljen je odštampan Priručnik za ostvarivanje socijalnih prava za područje Grada Tuzla, koji će poslužiti Romima/kinjama kojima je neophodna dodatna podrška da izvade određene dokumente, i da predaju zahtjev za ostvarivanje određenog prava, kao što je to pravo na zdravstvenu zaštitu, upis u školu, upis u vrtić, pravo na dječiji doplatak, pravo na socijalnu zaštitu, vađenje ličnih dokumenata (lična karta, cips, pasoš, rodni list, državljanstvo i sl).

Projektom je omogućeno povećanje aktivnosti mladih Roma/kinja na tržištu rada i u ostvarivanju socijalnih i drugih prava. Mladi su dobili snažnu poruku da se dodatna edukacija isplati i da ne napuštaju BiH te da i u BIH imaju mogućnost za zapošljavanje, a što je pokazano primjerom zapošljavanja 15 Roma/kinja tokom implementacije projekta.

Romi/kinje koji su prošli obuke, stečeno znanje i vještine za aktivno traženje posla i na koji način ostvariti socijalna i druga prava će prenositi i pomagati će i drugim Romima/kinjama u svojim zajednicama iz kojih dolaze.