Učesnici skupa u Budimpešti potpisali Izjavu o proširenju EU

756
Foto: Ilustracija

Predsjednici parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i parlamenata zemalja Višegradske grupe, danas su u Budimpešti potpisali Izjavu o proširenju Evropske unije.

Naglašeno da presjedavajući parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i Višegradske grupe pojačavaju podršku proširenju Evropske unije, saopćeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske, čiji je predsjednik Nedeljko Čubrilović jedan od potpisnika.

Skreću pažnju šefovima država članica na činjenicu da je ključ uspjeha i prosperiteta EU jasno opredjeljenje sadržano u članu 49 Ugovora o Evropskoj uniji koji kaže da se sve evropske države mogu pridružiti EU pod uslovom da dijele iste vrijednosti.

Politika proširenja bila je jedna od najuspješnijih politika EU. EU treba da ostane otvorena prema onim zemljama koje dijele zajedničke vrijednosti koje su u osnovi EU i spremne su da se prilagode njenim standardima. Stoga se mora ojačati ova politika, koja se nažalost usporila nakon posljednjeg sastanka Evropskog savjeta – istaknuto je u iIjavi.

Kako je saopćeno, pristupanje EU država jugoistočne Evrope, dodaje se, ne samo da utiče na bezbjednost, stabilnost i prosperitet samog regiona, već i na cijeli kontinent.

Predsjednici smatraju da je istorijska greška što se na posljednjem sastanku Evropskog savjeta nije mogla donijeti odluka o početku pregovora o pristupanji sa dvije zemlje kandidate koje su ispunile tražene uslove – navodi se u Izjavi.

Također, pozivaju političke lidere država članica EU da učine sve što mogu kako bi što prije donijeli odluku o početku pregovora o pristupanju s Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

Oni izražavaju nadu da će zajednički napori država članica EU, institucija EU i zemalja kandidata dovesti do proširenja Unije u narednim godinama.

Predsjedavajući pozivaju predsjednika Narodne skupštine Mađarske da ovu izjavu proslijedi predsjedniku Evropskog savjeta, predsjedavajućem Savjeta EU, predsjednicima Evropskog parlamenta i Evropske komisije, kao i svim predsjednicima nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije – zaključeno je u Izjavi o proširenju EU.

Potpis su stavili predsjednik Narodne skupštine Mađarske Laslo Kever, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, predsjednik parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović, predsjednik Narodne skupštine Srbije Maja Gojković, predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, predsjednik parlamenta Sjeverne Makedonije Talat DŽaferi, predsjednik parlamenta Albanije Vasilika Hisi, kao i šefovi delegacija parlamenata zemalja članica Višegradske grupe –  Jaroslav Kubera, predsjednik Senata Republike Češke, Elžbjeta Vitek, predsjednik parlamenta Republike Poljske i Andrej Danko, predsjednik parlamenta Slovačke Republike.

(FENA)