Udar saznaje: Novi luksuzni objekti bit će građeni na Crnom Vrhu

Istovremeno, u jesen prošle godine, srušena je kuća Ramize Fejzagić, a Općina Centar odbila je njen zahtjev da joj izda urbanističku saglasnost za gradnju jer, kako je rečeno, na toj lokaciji “nije predviđena gradnja objekta”

2251
Foto ilustracija: Udar

Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 51. redovnoj sjednici održanoj 27. februara 2020. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Gradski park “Crni Vrh”.

Izmjene se vrše radi izgradnje “stambenog ansambla” u ulici Omera Stupca.

“Plan se radi u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambenih objekata – tipa urbanih vila, po zahtjevu Stambene zadruge Željezničar”, stoji u dokumentu, piše portal Udar.

Ne važe ista pravila za sve

Ovo je novi slučaj da se odobrava izgradnja luksuznih objekata u okviru ovog regulacionog plana, a u neposrednoj blizini romskog naselja.

Nedano je odobrena izgradnja naselja Park Residence, čiji su investitori poduzetnik Emir Granov i biznismeni iz arapskih zemalja.

Istovremeno, u jesen prošle godine, srušena je kuća Ramize Fejzagić, a Općina Centar odbila je njen zahtjev da joj izda urbanističku saglasnost za gradnju jer, kako je rečeno, na toj lokaciji “nije predviđena gradnja objekta”. Očito je da ista pravila ne važe za sve.

Do 6 spratova visine

Maksimalna spratnost objekta koje će graditi Stambena zadruga Željezničar je SP3Pt (suteren, prizemlje, tri sprata i potkrovlje) sa kaskadnim tretmanom objekata, stepenasto tretiranim sa maksimalnim uklapanjem u kosi teren. Preporučuje se da dio terasa (kaskada) bude ozelenjen (zeleni krovovi).
Minimalna udaljenost građevinske linije nadzemnih etaža u odnosu na krajnje susjedne parcele (istok, zapad) ne može biti manja od 6 metara.

U ovom pojasu potrebno je planirati pješačku komunikaciju sa gradskim parkom uz adekvatno hortikulturno uređenje.

“Na naprijed navedenim parcelama predviđena je izgradnja stambenog ansambla kroz Korekciju Plana koja je zbog imovinsko-pravnih odnosa stopirana. Na osnovu riješenih imovinsko-pravnih odnosa aktivnosti se nastavljaju kroz izmjenu i dopunu RP-a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo”, navodi se u odluci.

Planirana zelena površina

Zemljište se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana Gradskog parka “Crni vrh” i pripada privatnom posjedniku.

Kada je riječ o daljoj proceduri, predviđeno je dostavljanje usvojenog materijala u martu 2020, javna rasprava do 15. aprila te konačno usvajanje plana u maju 2020.

Zemljište je smješteno uz južnu granicu Gradskog parka “Crni vrh” na planiranoj zelenoj površini, koja se spušta do ulice Omera Stupca.

(portal-udar.net)