Udruženje „Đelem đelem“ pomaže u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu Roma u Tuzli

Romi na području Grada Tuzle  svoje pravo na zdravstvenu zaštitu mogu da  ostvare putem Centara za socijalni rad, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, putem Općina za osiguranje po povlaštenoj stopi, ili putem ličnog dobrovoljnog osiguranja

1265
Foto: Ilustracija

Udruženje „Đelem đelem“ ove godine realizuje projekat pod nazivom „Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu romske populacije u Gradu Tuzla“, koga finasijski podržava Grada Tuzla kroz grant za realizaciju Akcionih planova za Rome.

Predsjednik ovog udruženja, Zijad Jusić, rekao je da se ovaj projekat realizira u cilju izrade što kvalitetnije baze podataka o broju zdravstveno osiguranih i neosiguranih osoba romske populacije.

Pored evidentiranja osoba sa i bez zdravstvenog osiguranja, medijatori su informisali  romske zajednice o načinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje u skladu sa postojećim zakonima u FBiH u cilju preventivnog djelovanja i smanjenja broja osoba koje ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje – Zijad Jusić.

Prema informacijama sa terena, veliki dio romske populacije ne posjeduje validne dokumente (državljanstvo, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu) što dodatno onemogućava ostvarivanje njihovih prava.

S druge strane, veliki broj Roma koji ispunjava odgovarajuće zakonske uvjete, ne poznaje svoja prava, zbog čega su provođene mjere kao što su registracija Roma u romskim naseljima, provođenje informativnih kampanja o načinima i mogućnostima ostvarivanju  zdravstvenog osiguranja.

Romi na području Grada Tuzle  svoje pravo na zdravstvenu zaštitu mogu da  ostvare putem Centara za socijalni rad, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, putem Općina za osiguranje po povlaštenoj stopi, ili putem ličnog dobrovoljnog osiguranja.

Od ove godine  usvojena je odluka o utvrđivanju osnovice, stope i načina obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK, gdje svaka opština iz svog budžeta odvaja sredstva za ovakav vid zdravstvenog osiguranja. Pravo mogu ostvariti osobe koje ne posjeduju zdravstveno osiguranje ni po kojem osnovnu, tako da će se smanjiti broj Roma koji nisu zdravstveno osigurani.

(portal-udar.net)