Udruženje ‘Nova žena’ i inkluzija Romkinja u fudbal

536

Udruženje “Nova žena” s inicijativom inkluzije Romkinja u fudbal, nalazi se se u konkurenciji za UEFA grassroots nagradu u kategoriji najuspješnija društvena inicijativa ove godine. 

Udruženje “Nova žena” osnovano je u oktobru 2014. godine s ciljem unaprjeđenja položaja žena u ruralnim sredinama kroz ekonomsko osnaživanje žena i kroz uključivanje mladih djevojaka i djevojčica u sportske aktivnosti i društveni život zajednice. Na taj način je u projektnim aktivnostima kulturno-sportskog i povremeno ekološkog karaktera u radu ove organizacije učestvovalo oko 120 djevojaka i djevojčica. Fudbalski tim Nova žena prvi put je formiran kroz aktivnosti globalne antidiskriminacijske kampanje “Football people” u oktobru 2016. godine (Fare network).

Predsjednica ovog udruženja Daliborka Nikolić o radu i aktivnostima ove nevladine, nestranačke i neprofitne organizacije kaže:

– Mi se ne takmičimo u fudbalskim ligama već kroz fudbal gradimo rodnu, socijalnu i etničku jednakost u društvu zbog čega se članicama tima ne naplaćuju članarine, a svake godine kroz projekte i donacije im se obezbjeđuje besplatna sportska oprema. U našem timu su djevojčice iz ranjivih kategorija društva. Nastupamo na festivalima i turnirima, organizujemo radionice i druge tematske događaje koji u fokusu imaju ljudska prava, gender pitanja i inkluziju ranjivih kategorija, te na taj način mlade djevojke učimo toleranciji, antidiskriminaciji i međuetničkim dijalogu – kazala je Nikolić.

Naglašava  da je uključivanje Romkinja u fudbal jedna od najbitnijih aktivnosti udruženja:

– Najznačajnije što smo do sada uradili po pitanju inkluzije ranjivih kategorija u ženski fudbal je uključivanje Romkinja u naš tim. Obuhvatili smo opštine Vogošću i Ilijaš, a u tome su nas do sada podržali UNDP, OSCE, UNFPA, UNICEF, Delegacija EU u BiH, Fare Network, Mediterranean Women’s Fund i druge međunarodne organizacije, fondacije, mreže i misije koje uviđaju značaj našeg rada i snažno ohrabruju nastojanja da se u malim zajednicama izgradi društvena kohezija. Inkluzija Romkinje u fudbal naš je najveći izazov do sada jer su one najranjivija socijalna kategorija i kao takve one žive na marginama društvenog života zajednice – rekla je Nikolić.

Navodi da su do sada u fudbal uključili 12 djevojaka Romkinja, i koliko god da ih je teško uključiti u ovakve aktivnosti još teže ih je zadržati, te da sada u timu imaju četiri djevojke Romkinje sa područja ove dvije opštine.

– Međutim, fudbal je oduvijek spajao ljude i taj njegov potencijal mi ćemo u potpunosti iskoristiti kako bismo napravili pozitivne promjene u društvu i uspostavili dobre sportske prakse koje želimo da slijede i druge sportske organizacije – izjavila je Nikolić.

O planovima za budućnosti Nikolić kaže.

– Ove godine mi krećemo i s inkluzijom djevojaka s intelektualnim poteškoćama. Ova ciljna skupina će imati manje naporne treninge, ali zajedno sa drugim članicama našeg tima Nova žena u kojem je sada 26 djevojaka i djevojčica.

Osim redovitih treninga i povremenih utakmica, nastupa na turnirima i festivalima, organizacija “Nova žena” “ od prošle godine počela je i sa programima psihosocijalne podrške za svoje članice s obzirom na to da skoro sve pripadaju ranjivoj kategoriji stanovništva na koje se pandemija Covid-19 posebno negativno odrazila. Nikolić ističe da je uključivanje psihologa u rad sa ranjivim kategorijama neophodno i hitno, te da je to za mentalno zdravlje i well-being jednako važno kao i tjelesna aktivnost.

“Nova žena” predstavlja reprezentativan primjer grassroots organizacije sa jasno izdefinisanom strategijom razvoja žena i ženskog fudbala u malim sredinama, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.