Uključivanje mladih u borbu protiv korupcije imaće pozitivne generacijske efekte

556
Foto: FENA

Sa neprocjenjivom energijom, entuzijazmom i strasti mladi predstavljaju važne učesnike u borbi protiv korupcije u svakom društvu. Uključivanje mladih u borbu protiv korupcije u BiH stvara dodatno vrijedan ljudski resurs čime im se stvara prilika da se bore za bolju perspektivu.

Mladi često nisu ni svjesni da trpe posljedice koruptivnih dijela što se može dovesti u vezu sa nedostatkom tačnih informacija odnosno edukacijom o korupciji i njenim posljedicama kao i o principima dobre uprave što je polazišna osnova za jačanje svijesti o štetnosti ove pojave. Stoga, pored uvođenja u nastavne planove i programe obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini neophodne su i adekvatne antikorupcijske aktivnosti i kampanje usmjerene na mlade koju bi ,uz eksperte, podjednako vodili i educirani mladi lideri. Ovo su samo neke od preporuka dokumenta “Mladi i korupcija” autorice prof. dr Kanite Čizmić, koji je, ovih dana, prezentiran u okviru projekta “Bez štele i pošteno”  Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstvu sigurnosti BiH, Fondu zdravstvenog osiguranja RS.

Dokument možete preuzet na linku: Dokument “Mladi i korupcija”

Predstavnici institucija podržali su inicijativu mladih i istakli da se mladi ljudi moraju uključiti u prevenciju i borbu protiv korupcije koja  je, kako su naglasili u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, jedan od najvećih problema bh društva.

– Ne smijemo dozvoliti da mladi izgube provjerenje u sistem zbog izostanka pravosnažnih presuda za koruptivne radnje – istakli su u APIK-u.

Inače tokom implementacije samog projekta timovi mladih su sarađivali i dobijali odgovore na upite od Suda BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA, Transparency Internationala, Tužilaštva BiH, Opštine Mrkonjić Grad, Opštine Jajce, Policijske stanica Jajce, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Projekt “Bez štele i pošteno” implementira “Ja bih u EU” i  sastavni je dio šire aktivnosti „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, koju kao vodeći partner vode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku USAID-a.

U projekat je direktno uključeno 240 mladih ljudi, 30 nevladinih organizacija, uz podršku velikog broja  medija, sa željom da promijene ustaljen šablon koruptivnog ponašanja, pozivom na akciju i pomoć, tražeći odgovore na javno poznate, aktuelne, protekle i neriješene slučajeva korupcije, mita, nepotizma i zloupotreba u obrazovanju, javnim nabavkama, pravosuđu, zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Poruke na društvenim mrežama dosegle su ogroman broj građana BiH, a  mladi su zagovaranjem prema nadležnim institucijama da se konačno riješe slučajevi korupcije, podsjetili javnost na „Pero“, „Respiratore“, „Pandoru“, „GSK“ i pozvali na aktivno građansko djelovanje u raznim oblastima i konkretnim slučajevima korupcije.

Nakon uspješno završene obrade slučajeva, produkcije i kampanja, na finalu takmičenja u Sarajevu izabrani su najbolji „zagovarači“. Pored timova takmičenju su prisustvovali i predstavnici nadležnih institucija i medija.

Kampanja „Bez štele i pošteno“ je putem društvenih medija i kroz guerilla događaje koji su se održali u Mrkonjić Gradu, Jajcu i Sarajevu, dosegla izuzetno veliki broj građana BiH.  Mladi su pokazali ličnu hrabrost i neopterećenost u radu sa slučajeivma korupcije što je samo potvrdilo nalaze online ankete koja se vodila na društvenim profilima Ja bih u EU, da 91% mladih vjeruje da mogu i da se trebaju uključiti u suzbijanje korupcije. “ Želim da mlade smatraju vrijednim i sposobnim kada se borimo za svoju budućnost, a ne lijenim i neobrazovanim kada napustimo državu, upravo iz razloga što nas se ne sluša i sklanja sa lica javnosti kada pričamo o ovakvim temama poput korupcije” – istakla je Lamija Lešo ispred #TimBombonjera

Jedan od važnih rezultata „Bez štele i pošteno“ je i  potpisivanje Memoranduma o saradnji “Ja bih EU” sa 30 organizacija civilnog društva OCD iz cijele BiH koji se usaglasile da će preventivno djelovati i promovisati proaktivnu ulogu nevladinog sektora u jačanju otpornosti društva na korupciju.

Rezultati će se moći pratiti na digitalnoj platformi Bez štele i pošteno: //bezsteleiposteno.jabiheu.ba/

Sve aktivnosti kao i dokument „Mladi i korpucija“ urađene su s ciljem da doprinesu znanju mladih o štetnosti korupcije, smanjenju tolerancije na koruptivna ponašanja, jačanju vladavine prava i povjerenju građana u institucije. Involviranje mladih u borbu protiv korupcije donosi nove i svježe ideje koje mogu biti dobra podloga za reforme mehanizama borbe protiv korupcije. Kombinacija energije, entuzijazma mladih sa profesionalnim vještinama i iskustvom starijih populacija povećati će zasigurno produktivnost i efekte borbe protiv korupcije. Na različite načine uključivanje mladih ljudi u mehanizam borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini zasigurno će imati pozitivne generacijske efekte jer se oni tada pojavljuju kao ambasadori ispravnih društvenih vrijednosti, saopćili su orgnizatori projekta “Ja BiH u EU”.