Otuđene stranice portala Udar na društvenim mrežama

697

Obavještavamo čitaoce da su profili portala Udar na Facebooku, Twitteru i Instagramu otuđeni i da portal Udar i Medijske inicijative kao njegov osnivač nemaju nikakvu mogućnost postavljanja ili kreiranja, editovanja ili uklanjanja tekstova. Sve što je objavljeno na tim mrežama od 10. septembra nema nikakve veze sa portalom Udar i Medijskim inicijativama. U toku su pravne radnje za rješenje ove situacije.