UN BiH: Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

1295

Ujedinjene nacije, UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekt koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, te je pokrenuta incijativa za zajednički projekat „Dijalog za budućnost“.

Tema Javnog poziva je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim skupinama. Poziv posebno doprinosi postignućima u ostvarenju podciljeva UN-ovih Ciljeva održivog razvoja, s posebnim osvrtom na Cilj broj 16 koji se odnosi na promicanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, pružanje pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih i odgovornih institucija na svim nivoima.

Prioritetne oblasti:

Angažman i osnaživanje mladih, fokus na opće dobro, volonterizam, povjerenje, izgradnja mira, interkulturalno (međukulturalno) razumijevanje, interkulturalno (međukulturalno) obrazovanje, poštivanje različitosti, uvažavanje drugih i drugačijih, poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnaživanje žena, podrška ranjivim skupinama.

Rok za podnošenje prijava je 31. august/kolovoz, 2018. godine. Poziv je otvoren javnim institucijama (ustanovama, organizacijama), organizacijama civilnog društva (OCD), neformalnim grupama i pojedincima.

Više o pozivu, možete pronaći na ovom linku:
//ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/javni-poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga–dff-.html

(portal-udar.net)