UN WOMEN BIH: Ekonomska podrška ženama ključna je za opstanak u vremenu krize

Zajedno sa Švedskom, UN Women u BiH će nastaviti podržavati ključne programe ekonomskog osnaživanja žena, radeći sa institucijama u BiH na jačanju rodne ravnopravnosti u politikama, zakonima i budžetima na svrsishodan način

927
Clanice udruzenja 'Zenski interaktivni ruralni centar'

Kako bi pomogao ublažavanju posljedica krize izazvane pandemijom COVID-19, ured UN Women u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Švedske, obezbijedio je nekoliko nivoa pomoći vlasnicama agrobiznisa i preduzetnicama u Republici Srpskoj. 

Švedska, zemlja dobro poznata po zagovaranju rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, je strateški partner UN Women globalno, i u BiH.  Podrška UN Women i Švedske agrobiznisima čije su vlasnice žene i preduzetnicama doprinosi njihovom ekonomskom osnaživanju. Ova dugoročna podrška ekonomskom osnaživanju žena odvija se u partnerstvu sa Gender centrom Vlade Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Clanice udruzenja ‘Romanijski skorup – kajmak’

-Ciljana podrška ženama iz ruralnih područja i ženama preduzetnicama ključna je za unapređenje njihovog ekonomskog položaja, a naročito u kontekstu pandemije COVID-19 koja je ugrozila ekonomsku neovisnost brojnih žena. Švedska u partnerstvu sa UN Women nastavlja raditi na ekonomskom osnaživanju žena u sklopu oporavka od krize izazvane pandemijom. Ovo nadopunjuje široku podršku ekonomskom osnaživanju žena koju Švedska pruža BiH u saradnji sa nekoliko različitih partnera – rekla je ambasadorica Švedske u BiH, Nj.E. Johanna Strömquist.

Prvobitno su dostupna sredstva bila namijenjena jačanju napora institucija u implementaciji rodno odgovornog budžetiranja u praksi. Slijedom okolnosti, reprogramirana sredstva prenamijenjena su za oporavak od krize izazvane pandemijom COVID-19, te usmjerena na podršku za 200 žena sa sela koje su vlasnice agrobiznisa, te 40 žena vlasnica malih preduzeća. U sklopu ovih aktivnosti, UN Women ured u BiH je obezbijedio podršku u iznosu od 40.000 KM.

-Procjene pokazuju da su žene, a pogotovo žene iz ruralnih područja i vlasnice malih biznisa, teško pogođene COVID-19 krizom. U sklopu rada sa institucijama u Republici Srpskoj, nastojimo obezbijediti sveobuhvatnu podršku ženama kako bi se njihovi biznisi mogli oporaviti od krize, i kako bi osigurali očuvanje finansijske sigurnosti za njihove porodice, te zapošljavali i druge – rekao je predstavnik UN Women u BiH, David Saunders.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u julu je dodijelilo pomoć ženama vlasnicama agrobiznisa iz Sarajevsko-romanijske regije u vidu 200 paketa pomoći za proizvodnju pilećeg mesa koji su distribuirani na tri lokacije: Sokolac, Pale i Istočno Novo Sarajevo.

Također, grantovi od 3.000 KM dodijeljeni su Udruženju „Romanijski skorup – kajmak“ za kupovinu visokokvalitetnih kanti za mlijeko od inoksa, te Udruženju „Ženski interaktivni ruralni centar“ iz Istočnog Sarajeva za nabavku vune i drugih repromaterijala za izradu rukotvorina. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske raspisalo je Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih sredstava za podršku samozaposlenim preduzetnicama. Dodijeljena novčana sredstva će omogućiti neophodnu pomoć za 40 preduzetnica, kako bi sanirale prve posljedice koje je pandemija imala na njihove biznise.

Distribucija paketa za proizvodnju pileceg mesa

Zajedno sa Švedskom, UN Women u BiH će nastaviti podržavati ključne programe ekonomskog osnaživanja žena, radeći sa institucijama u BiH na jačanju rodne ravnopravnosti u politikama, zakonima i budžetima na svrsishodan način.

(UN Women BiH)