UN Women BiH – Mediji imaju važnu ulogu u sprečavanju nasilja nad ženama

U fokusu ovogodišnje kampanje „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ bio je utjecaj pandemije COVID-19 na porast nasilja nad ženama i djevojčicama.

520

Online panel diskusija „Uloga medija u sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama“ označila je kraj ovogodišnje UN Women BiH kampanje “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”.

U suradnji s partnerima, UN Women ured u BiH je kampanju realizirao od 25. novembra do 10. decembra u okviru globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Švedska, kao strateški partner UN Women u BiH, nastavlja podržavati rad na sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, u kojem trebaju učestvovati svi članovi društva. Mediji imaju važnu ulogu u ovom procesu – rekao je šef Odjela za razvojnu saradnju i zamjenik šefa misije pri ambasadi Švedske u BiH Torgny Svenungsson.

Rezultate kampanje je sumirao David Saunders, predstavnik UN Women u BiH rekavši da je ovogodišnja kampanja naglasila ključnu ulogu koju mediji imaju u podizanju svijesti o povećanju nasilja nad ženama, koje je pandemija u sjeni, uslijed COVID-19 krize.

Profesionalno izvještavanje, rad na prevazilaženju stereotipa, jačanje žena u medijima i kapaciteta medija da sistematično izvještavaju o nasilju u porodici, zaista je važno – u pitanju je društveno dobro. UN Women nastavlja raditi s medijima koji učestvuju u proizvodnji visokokvalitetnih medijskih izvještaja u lokalnim zajednicama – rekao je Saunders.

Na završnom događaju kampanje, bh. mediji su pozvani da se online potpisom pridruže inicijativi odgovornog i profesionalnog izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama, posebno tokom krize izazvane pandemijom COVID-19.

U fokusu ovogodišnje kampanje „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ bio je utjecaj pandemije COVID-19 na porast nasilja nad ženama i djevojčicama.

Uz to, kampanja je istaknula važnost osiguravanja nesmetanog pristupa uslugama podrške preživjelima nasilja, te doprinos šire zajednice prevenciji nasilja nad ženama u vremenu krize, s posebnim fokusom na medije.

Na društvenim mrežama UN Women u BiH – Facebooku, Twitteru i Instagramu, predstavnici nevladinog sektora, medija i međunarodne zajednice u BiH pozvali su na urgentno okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u BiH uz moto #iskljucimonasilje.

Aktivnosti UN Women na sprečavanju nasilja nad ženama strateški podržava Švedska, navodi se u saooćenju UN Women BiH.

(FENA)