UN Women i mediji o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja

1598

Organizacija UN Women će sutra u okviru projekta “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH” organizirirati radni sastanak sa medijima sa ciljem definisanja načina i modaliteta buduće saradnje između gender mehanizama i medijskih profesionalaca.

Imajući u vidu da je dugoročni cilj rada sa medijima podizanje svijesti javnosti o važnosti prepoznavanja nasilja u porodici kao društvene, a ne privatne stvari, glavni cilj međusobne saradnje je osigurati da se rodno osjetljivo i odgovorno izvještavanje primjenjuje u medijima u cijeloj BiH.

Odgovorno medijsko izvještavanje, između ostalog, uključuje korištenje provjerenih informacija od svih relevantnih institucija i aktera te poštivanje etičkih načela prilikom izvještavanja o osjetljivim pitanjima, saopćeno je iz UN Women.

(FENA)